Archive for maj, 2009

Opnåelse af Guddommelig Viden

torsdag, maj 21st, 2009

Bismillah IrRahmaan IrRahim

Opnåelse af kendskab til ens Deen(tro) er afgørende. Islamisk Viden er idag nået langt, mens der beklageligvis er mange blandt os, der ikke er klar over, hvad Islamisk Viden er, hvad dens mål er, hvordan man kan opnå det, og hvordan man kan nyde godt af det.

Søgen på vejen af Allah SWT vil bevæge sig fremad med mod og entusiasme. Man skal stræbe efter at opnå viden, den viden, som vil vise en den rette vej. Al den viden, som mennesker opnår kommer fra nogen af de tre kilder: fem sanser, intellekt og den Guddommelige åbenbaring. Quran og Hadith er kilder til af Guddommelig Viden. Den, der vil ignorere den endelige kilde helt – vil ikke kun blive hængende på et lavere niveau, men han/hun vil være den tabende for evigt. En der Søger Sandheden skal være meget omsorgsfuld og entusiastisk i at opnå Guddommelige Viden. Der skal være en meget Ren Hensigt, dvs. en oprigtig Søgen. Den enkelte skal søge Hjælp og support af Allah SWT også. Samtidig med at gøre en indsats, er der visse betingelser.

Vores alvor anmodning for alle muslimer er, gå ikke glip af den Guddommelige smag - nå Kendskab til Quran og Hadith, som vil pryde dit liv af verden og livet herefter med stor Skønhed og Brilliant Succes! Det vil være et spørgsmål af stor afsavn, hvis en muslim ikke kan få fem til ti minutter til at læse en Tafseer (kommentar/forklaring) fra et Vers fra Quranen eller Hadith!

Det er ren Kendskab til Deen(tro), som vil hjælpe os med at opbygge et liv i Taqwa og tjene tilfredsstillelsen af Allah SWT. Huske… En troende, som afholder sig fra at synde vil finde Kendskab til Deen som Guddommelig Lys(Noor). Af Allah SWT’s Nåde, vil sådan viden være retningsgivende for de troende på den lige vej. En sådan tjener for Allah SWT vil også være mulighed(en vejviser) for andres Hidayat. I dag er vores synder så tunge, at de er en forhindring på vejen til succes for at opnå positivt viden.

Mange mennesker i dag studerer i Madrasah(Islam-skole), skal du gå til Tableeg(missionæring) eller gå til en Khanqah(Islamisk Universitet) for erhvervelse af Ren Viden og vejledning. Alle disse metoder er gode og meget effektive til at opnå viden ingen tvivl. Men det vigtigste er – handle på den viden, der kræves. Hvis vi ikke anvender vores viden i alle livets aspekter, og hvis vi følger vores egen strategi og intellekt hvor shariah har ordineret visse regler i ét ord, vil vi ikke kunne praktisere islam i livet, men blot prale af at have opnået “Viden”… Hvor ærgerligt!

Øve på Sunnah(Hadith) på alle samfundslag er vigtigt. 24 timer – døgnet rundt, for at en muslim skal være »al Lydighed mod Allah SWT.

Det er oprigtighed, Ydmyghed, lydighed og standhaftighed på vejen af Allah SWT, som fører en tilhænger til stor succes. Alle bliver simple for den ansatte, fordi Allah SWT’s Hjælp er Lovet på denne vej.

Må Allah SWT give os Tawfeeq, Ameen.

Skrevet af Web-α33

Andre artikler af samme forfatter:
6 Kalima
Salah – Rens dit indre
Bagtale – Indgangen til helvede 
Ægteskabet
Vigtige datoer af Rabi Ul Awal
Islams 5 Søjler

Oversæt/Translate (Vær opmærksom på at oversættelsen IKKE kan garanteres at være korrekt). Translate to English Oversæt til norsk

Ægteskab

onsdag, maj 20th, 2009
Bismillah IrRahmaan IrRahim
  
 
 
 
Profeten Muhammed SAW har sagt:
“Når en person gifter sig fuldender han halvdelen af sin religion” Hadith al-Bayhaqiyy.
 
Ægteskab er en social institution lige så gammel som menneskeheden selv. Det kan defineres som forholdet mellem en mand og en kvinde, som er anerkendt af brugerdefinerede retskredse og indebærer en række rettigheder og pligter, i forhold til både det ægtede par og de børn, der fødes af det. Ægteskabet har således to vigtige funktioner at fremføre: Det er de midler, der blev vedtaget af det menneskelige samfund for at regulere forholdet mellem kønnene, og det giver den mekanisme, ved hjælp af hvilke forbindelser et barn til samfundet bestemmes.
 
Ritualer og ceremonier i ægteskabet har været forskellige med forskellige folk og i forskellige aldre, men disse to funktioner, der er nævnt ovenfor er fælles hele. Det indebærer altid retten til samleje som tilladt og anerkendt af samfundet og af de pligter, som blandt andet forældrene i opdragelsen af børn.

Islam anerkender denne institution og accepterer det som grundlag for det menneskelige samfund efter udrensning af alle de onder, der havde ført igennem det.

Først og fremmest skal det pointeres at islam ikke betragter det som en forening, kun for tilfredsstillelse af seksuelt begær, men som en social kontrakt med bredt og varierede ansvar og pligter. Grunden til det er, at ifølge den guddommelige Tro, ses en kvinde ikke som et legetøj i hånden på mænd, men åndelig og moralsk, er kvinden overdraget til ham med det hellige løfte, som Allah er vidne af. Hustruen er derfor ikke beregnet til at give sensuel fornøjelse til mænd, men at de fuldt ud samarbejder med ham i at ændre og fuldføre livet i familien og i sidste ende for hele menneskeheden betydelig meningsfuld.

Den Hellige Quran har i så mange vers gjort opmærksom på de forskellige formål af ægteskab.

Det er skrevet:“Og af Hans tegn er, at Han har skabt hustruer til jer fra jer selv, så at I måske kan finde ro af vind i dem, og Han skaber kærlighed mellem jer og hengivenhed” (Quran, 30:21).

I dette vers det er blevet sagt, at hun ikke er ringere end mænd i den forstand, at det tidligere er skabt ud af en overlegen ting, mens de sidstnævnte kommer fra en base oprindelse. Både manden og kvinden er afkom af Adam og dermed har de begge samme sjæl.

Formålet med ægteskabet, er i henhold til den Hellige Quran, derfor en forening af to sjæle, der er en i det væsentlige. Deres særskilte eksistens er en unaturlig tilstand, som ændres i den naturlige tilstand, når de er forenet ved ægteskab og dermed er kommet tæt på hinanden fysisk, mentalt og følelsesmæssigt.

Både manden og kvinden er fælles arvinger af henstandsperioden af livet, og medmindre der er en meget tæt og intim form for fællesskab imellem dem, kan de ikke nyde den sande henstandsperiode af livet.

“Han er Den Som skabte dig fra en enkelt sjæl, og det samme gjorde Han, med din ægtefælle, så at du kan finde trøst i hende” (Quran, 7:189).

“Trøst” indebærer langt mere end blot en seksuel tilfredsstillelse. Det er ikke for meget at sige, at hele opfattelsen af ægteskabets forhold i islam er opladet med åndelige og moralske ideer, og må nødvendigvis give status i ægteskabs sagers alliance i det individuelle og sociale liv.

Islam ser ægteskabs forholdet mellem kønnene som rent og glæden af ægteskabsforholdet som en sikkerhed i det absolutte forbud mod enhver form for utugt. Den Hellige Quran opfordrer folk til at gifte sig, da det er den mest effektive måde, hvorpå man kan føre et dydigt liv uden umoral og følelsesmæssig hæmning.

Den Hellige Quran siger: “De (jeres hustruer) er som en beklædningsgenstand for dig, og du er som en beklædningsgenstand til dem” (Quran, 2:187).

Det gensidige forhold af mand og kone er her beskrevet i ord, som ikke kunne være overgået i skønhed. Heri er den korrekte beskrivelse af forholdet mellem de to. Manden og konen er til gensidig støtte, gensidig komfort og gensidig beskyttelse, der passer ind i hinanden som beklædningsgenstande passer ind i hinanden.

Så den Hellige Quran gør det også klart, at denne forening er ikke et midlertidigt forholdet mellem to personer af modsat køn: Det er en permanent og varig relation i den forstand, at begge parter bør lægge deres alvor og bestræbelser i, for at leve deres liv i perfekt harmoni og  selvhæderlig overfor deres ansvarsområder der er belemret på dem, ved at indgå i denne hellige kontrakt.

Den Hellige Quran påpeger endvidere, at seksuel tilfredsstillelse i gift liv er ikke ment, kun til opfyldelse af det fysiske Lyst, men det skal være rettet mod nogle højere ender.

“Din kvinde er som opdyrket jord for dig, så gå ind på din opdyrkede jord som du selv gerne vil, og tag forpleje for din sjæl, og frygt Allah og vid, at du vil mødes med Ham” (Quran, 2:223).

Her er hustruer sammenlignet med de dyrkbare arealer, der pløjes til udsæd og høste, de producerer (i form af afkom) og ikke blot for kødelige overbærenhed. Den afsluttende del af verset refererer til stadig højere og sublime ender, der fortæller, at selv i højden af kødelige nydelser bør det åndelige og moralske ansvar ikke på nogen måde være tabt af syne, men man skal være mere opmærksom på dem, når man nyder fysiske nydelser, da disse er de øjeblikke, hvor frygten for Herren og ansvarlighed i det følgende sandsynligvis vil blive sløret eller udslettet fra ens sind.

 

Skrevet af Web-α33

Andre artikler af samme forfatter:
Guddommelig Viden
6 Kalima
Salah – Rens dit indre
Bagtale – Indgangen til helvede
 
Ægteskabet
Vigtige datoer af Rabi Ul Awal
Islams 5 Søjler

 

Oversæt/Translate (Vær opmærksom på at oversættelsen IKKE kan garanteres at være korrekt). Translate to English Oversæt til norsk