Archive for august, 2009

Eid på Rådhuspladsen

lørdag, august 22nd, 2009
Har du lyst til at opleve og være en del af en fantastisk multikulturel fest sammen med tusinder af andre? Så er Københavns Rådhusplads stedet at være mandag den 21. september 2009 fra kl. 14:00.
VerdensKulturCentret, Red Barnets Ungdom og en række andre samarbejdspartnere præsenterer den første store offentlige Eid fest i København, hvor alle er velkomne.
Forstil dig Rådhuspladsen omdannet til en festplads med en stor scene, hvor cremen af dansk rytmisk musikliv optræder, små scener med børneoptrædener, teater og modeshows, dejlige madboder med kulinariske lækkerier fra hele verden, kreative aktivitetsboder med alt fra hennatatovering til hiphop-workshop og meget, meget mere. Det er, hvad du kan opleve d. 21. september på Rådhuspladsen!
Vi har valgt at forkæle københavnerne med en spektakulær fest, der hylder byens mangfoldighed, og hvor åbenhed og aktiv deltagelse gør det sjovt at være med. Foruden et suverænt musikalsk show vil man kunne deltage i en bred vifte af spændende aktiviteter for børn og voksne, der dækker både de lette og lidt tungere genrer: alternativt tivoli og konkurrencer for de små, værested hvor der tænkes så det knager over et parti skak og dj-workshop for de unge, hvor man kan mikse sin egen musik. Man vil også kunne besøge fotoudstillingen om Islam i Europa og besøge boden “Eid for Dummies”, hvor de voksne kan få testet deres viden og udvidet horisonten, for blot at nævne et fåtal af de mange aktiviteter, der kommer til at foregå.
Eid-ul-Fitr, eller bare Eid, er en af de højtider, som betyder allermest for mange københavnere. Eid er en fastebrydningsfest og dermed markeringen af, at den muslimske faste, Ramadan, efter 30 dage er overstået. I lighed med den danske jul er Eid traditionelt set den største fest i året og den holdes stort set af alle med muslimsk baggrund – uanset om man er troende eller ej. Der er i sagens natur stor fokus på maden, og Eid er, også i lighed med julen, en stor social begivenhed med glæde og fællesskab. Disse positive værdier og budskaber, kan alle mennesker samles om, og netop derfor vælger vi at markere traditionen offentligt på Rådhuspladsen ved at mødes i fællesskab og sætte Københavns mangfoldige kultur i fokus.
Da en af grundidéerne bag projektet er at bruge Eid som en ramme for et positivt kulturmøde blandt københavnere, håber vi på bred opbakning og deltagelse uanset alder, køn, religion, politisk overbevisning og etnicitet. Eid festen på Rådhuspladsen er for ALLE! Musikprogrammet på Store Scene og øvrige detailprogrammer offentliggøres fredag d. 28. august.

VerdensKulturCentret er et københavnsk kulturhus særligt for de etniske minoriteter og et levende centrum for kulturelle, sociale og politiske aktiviteter. VerdensKulturCentret rummer alt fra koncert-/konferencesal og café til møde-, kontor- og kursusfaciliteter. VerdensKulturCentret arrangerer festivaler, foredrag, kunstudstillinger, koncerter, debatter, filmfremvisninger, kurser, møder og meget andet. Du kan kontakte os på tlf.35 36 05 28.Udover VerdensKulturCentret og Red Barnet Ungdom er foreninger og organisationer som VI KBH’R’, Mellemfolkeligt Samvirke, Kritiske Muslimer, Dansk Flygtningehjælp, Dansk Islamisk Råd, Ahkbar.dk, Dansk Arabisk Ungdom, Børns Vilkår, Ungdommens Røde Kors, Dansk Pakistansk Venskabsforening, Dansk Skoleskak & Danish Muslim Aid med som samarbejdspartnere. Projektet er støttet økonomisk af VI KBH’R’, OnFone, DUF, Den Amerikanske Ambassade, Kultur- & Fritidsforvaltningen & BUPL.

.

Baggrund for projektet:

Ved at lave en stor åben Eid-fest, skabes der et underholdende rum, hvor københavnere på tværs af etnicitet, alder og køn kan mødes i respekt, lære hinanden at kende og få en positiv oplevelse af både det velkendte, men også af det som er anderledes. Først og fremmest er Eid ligesom andre højtider en anledning til, at børn og voksne kan glæde sig og feste sammen. Derfor er formålet for os at sætte fokus på de menneskelige værdier, vi kan dele trods etnicitet, og bruge dem til at skabe respekt og forståelse. Festen giver københavnere med muslimske rødder en mulighed for at vise en del af deres kulturarv, og derved får Københavnerne i fællesskab indblik i og adgang til en ny fest og mærkedag. Festens størrelse og placering signalerer, at vi på trods af forskellighed alle er københavnere, og at også Eid har sin plads i byens rum. På den måde er festen med til at markere den kulturelle mangfoldighed i København. Arrangementet markerer også en anerkendelse og respekt omkring Eid-festens betydning for Københavnere med muslimske rødder. For danskere med en anden etnisk baggrund kan Eid-festen på Rådhuspladsen få en inkluderende effekt, da den er et udtryk for, at mærkedage som ikke er danske i deres oprindelse også kan have relevans for resten af byens borgere og en berettigelse i byens rum, mens Eid-festen for etniske danskere kan være med til at afmystificere en muslimsk tradition og derved give mulighed for at komme de udfordringer i møde, som til tider opstår, når forskellige kulturer krydser spor. Som alle ved, har Rådhuspladsen ved utallige lejligheder lagt fliser til den årlige juletrætænding og ved flere lejligheder også til kinesisk nytår og et væld af andre kulturelle begivenheder og mærkedage. Derfor er tiden for længst moden til at eid-festen også får sin plads i det offentlige rum – i hjertet af København. 
.

Hvis du vil vide mere om Eid festen, er du velkommen til at kontakte leder af VerdensKulturCentret, Sara Bech Jakobsen på tlf. +45 27 15 68 68

.

VerdensKulturCentret er et københavnsk kulturhus særligt for de etniske minoriteter og et levende centrum for kulturelle, sociale og politiske aktiviteter. VerdensKulturCentret rummer alt fra koncert-/konferencesal og café til møde-, kontor- og kursusfaciliteter. VerdensKulturCentret arrangerer festivaler, foredrag, kunstudstillinger, koncerter, debatter, filmfremvisninger, kurser, møder og meget andet. Du kan kontakte os på tlf.35 36 05 28. 

Oversæt/Translate (Vær opmærksom på at oversættelsen IKKE kan garanteres at være korrekt). Translate to English Oversæt til norsk

Magten af Dua

mandag, august 10th, 2009
Bismillah IrRahmaan IrRahiim
 
Dua(bøn) kan ændre vores liv, vores udsigter, og vores skæbne. Dua er det mest potente våben for en troende.

Engang da Profeten Muhammad(SAW) gik forbi et folk, der led af forskellige lidelser, sagde han(SAW): “Hvorfor laver de ikke Dua(beder) til Allah for beskyttelse”. Med alle de lidelser og katastrofer muslimer står over for i forskellige dele af verden, kan det spørgsmål rettes til os alle i dag.

Det er ikke, at vi har glemt Dua fuldstændigt; vi henviser til den regelmæssigt. Men vores idéer og praksis med hensyn til Dua er blevet fordrejet. Det er ofte reduceret til niveauet i et ritual. Generelt anses det, når alle vores anstrengelser har undladt — en sidste udvej.

Det er bagatelliserende gennem aktioner og nogle gange endda med ord. Kan det undres til, at med I dags omtale af Dua, menes at angive håbløshed af en situation.

Hvilken tragedie, for Dua er det mest potente våben for en troende.

Det kan ændre skæbne, mens ingen handling af os nogensinde kan(i samme grad). Det er essensen af ibadah eller tilbedelse. Med dua kan vi aldrig fejle og uden kan vi aldrig lykkes. Med en ordning eller rank givning af ting, bør Dua være den første og den sidste udvej for de troende, vedrørende alle hans planer og aktioner, der kommer på hans/hendes vej.
Dua er samtale med Allah, vor Skaber, vor Herre og Mester, Al Vidende, Almægtige.

Denne retsakt i sig selv er af overordentlig stor betydning. Det er den mest opløftende, befriende, bemyndigende og omdannende samtale en person nogensinde kan have.

Vi henvender os til Ham(SWT), fordi vi ved, at Ham(SWT) alene kan løfte vores lidelser og løse vores problemer. Vi føler os lettet efter at have beskrevet vores problemer til vores Skaber. Vi føler beføjelse efter at have talt med Den Almægtige. Vi føler Hans(SWT)’s nåde alle steder omkring os, efter at talt med Den Mest Nådige. Vi får en ny vilje til at følge Hans(SWT)’s vej, for det er den eneste vej til succes. Vi føler os velsignet med hvert sådant engagement.

I hver svær aktion bør Dua være vores første og vores sidste middel.

Vi beder Allah(SWT) om at vise os vej til at håndtere denne vanskelighed; vi søger Hans(SWT) hjælp til at følge den vej, Han(SWT) viser os, vi søger Hans(SWT) støtte til at lade vores bestræbelser lykkes. Når vi bliver syge, ved vi, at vi ikke kan finde den rigtige læge uden Hans(SWT) vilje, og at den bedste læge kan ikke være i stand til at diagnosticere vores tilstand uden hans kommando, at den bedste behandling vil ikke lykkes uden hans tilladelse. Vi laver Dua for alle disse. Vi laver Dua før vi søger lægelig hjælp, mens vi får det, og når det er blevet leveret. Det samme er tilfældet med alle andre problemer, vi kan støde på.
Dua er essensen af ibadah. En person, der udøver Dua bekræfter sin tro på Tawheed(Monoteism) og væk fra troen på alle falske guder. Med hver Dua vil troen på Allah(SWT) vokse. Den troende bønfalder Allah(SWT), der er med til at bekræfte hans egen magtesløshed. En person der er alvorlig og oprigtig engageret i Dua forstår præcis forholdet mellem ham selv og Sin Skaber og bekræfter den gennem sine handlinger. Det er essensen af gudstjeneste!

Hertil kommer at en sådan person aldrig kan være arrogant eller stolt, en logisk følge af sande tilbedelse.

Dua er en samtale med Allah …

Dua er vores stærkeste våben i alle kampe i livet, såvel som i jihad i slagmarken. Under slaget ved Badr, stod profeten Muhammad(SAW) oppe, hele natten i bøn søgte Allah(SWT)’s hjælp i kampen mellem ulige hære, som ville følge den næste dag.

I det afgørende slag mod Korsfarerne, var Sultan Salahuddin Ayyubi travlt optaget dag og nat. Hans dage var afsat til Jihad. Hans nætter blev brugt at udføre Dua, gråd, søgen af Allah(SWT)’s hjælp.

Dette har været praksis for alle sande Mujahideen.
Vi bør gøre det til en selvfølge at lave Dua for alle ting og handlinger, store og små.

Det er begyndelsen af visdom til at indse, at store og små er vilkårlige etiketter, som er fuldstændig irrelevante i denne sammenhæng. Intet er for stort, for hvem vi beder fra; intet er for lille til den, der beder. Derfor bør vi lære at bede til Allah(SWT), selv når vi har brug for noget så småt som snørebånd. Vi bør spørge som en tigger, som subsistensløse personer, for det er det, vi i virkeligheden er i forhold til Allah(SWT). Samtidig bør vi stille os med et stort håb og overbevisning, om at vi skal være ydmyge i vores bønner. Vi bør huske Hadis: “Der er intet mere kært til Allah(SWT) end en tjener, der laver Dua til ham.”

En bøn der mangler koncentration og overbevisning er ingen bøn overhovedet.
Vi bør lave Dua til enhver tid, ikke kun i tider med nød.

Profeten Muhammad(SAW) sagde: “Hvis en ønsker, at Allah(SWT) skal svare hans dua i ugunstige og vanskelige forhold, han skal lave rigelige Dua i dage af lethed og komfort.” Også sagde han(SAW): “Den person, som ikke spørger/beder af Allah(SWT), vil Allah(SWT) blive vred på.”

Vi må bede for alle vores behov: de, der er knyttet til denne verden såvel som i relation til det følgende.

De, der kun koncentrerer sig om det tidligere(forbigåede/fortid), er der annonceret om, at de ikke passer deres liv i den permanente bopæl. De bør ikke bebrejde nogen andre, men dem selv om den samlede ruin i denne verden, som Quran forsikrer os venter dem. De, der kun koncentrerer sig om det senere(fremtiden) er også at vise mangel på balance, for vi har brug for Allah(SWT)’s hjælp til at leve et godt liv her.

Vi bør lave Dua ikke kun for os selv men også for vores forældre, søskende, ægtefæller og børn, familie og venner, lærere og andre velgørere, og substansløse og kæmpende, anstrengte, lidende muslimer overalt.

Vi må bede for dem for det gode i denne verden såvel som i det følgende. Profeten(SAW) har sagt: “Dua af en muslim for hans bror(i islam) i hans fravær accepteres let. En engel er udnævnt til hans side. Når han laver en gavnlig Dua for hans bror vil den udpegede engel sige, ‘Aameen. Og du må også være velsignet med det samme. “” [Sahih Muslim]
I den mørke middelalder, som vi lever i idag, bringer hverdagen friske nyheder om grusomheder begået mod vores brødre i Palæstina, Kashmir, Indien, Afghanistan, Irak, Tjetjenien, Pakistan og listen fortsætter. Og hvad gør vi? Vi kan bare glemme det hele og gå videre til et andet emne. Eller vi kan stå op for Allah(SWT) og bede om Allah(SWT)’s hjælp, der alene kan hjælpe.

En Dua kan ændre vores liv, vores udsigter, og vores skæbne. Det er den mest potente våben. Men det virker kun for dem, der forsøger oprigtigt og seriøst at bruge det.

 

Skrevet af Web-α33

Andre artikler af samme forfatter:
Islamiske Højtideligheder
Guddommelig Viden

6 Kalima
Salah – Rens dit indre
Bagtale – Indgangen til helvede 
Ægteskabet
Vigtige datoer af Rabi Ul Awal
Islams 5 Søjler

Oversæt/Translate (Vær opmærksom på at oversættelsen IKKE kan garanteres at være korrekt). Translate to English Oversæt til norsk