Archive for februar, 2011

Khadija – Den Trofaste!

fredag, februar 25th, 2011

Bismillahirrahmanirrahim

Khadija al-Kubra datter af Khuwaylid ibn (søn af) Asad ibn Abdul-Uzza ibn Qusayy tilhørte klanen af Banu Hashim og stammen af Banu Asad.
Khadija al-Kubra var kusine til sin ægtemand Allahs Budbringer Muhammed( saw) Abdullah ibn Abdul-Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Qusayy, må Allahs fred være med Ham og Hans efterkommer. Qusayy var stamfader der tilhørte Quraysh, hvis rigtige navn var Fahr, og han var søn af Malik søn af Madar søn af Kananah søn af Khuzaimah søn af Mudrikah søn af Ilyas søn af Mazhar søn af Nazar søn af Ma´ad søn af Adnan søn af Isma´eel ( Ishmael) søn af Ibrahim( Abraham) søn af Sam søn af Noah. Må Allahs fred og velsignelse være over Hans forfædre.
Khadijas mor døde ca. 575, som datter af Za´ida ibn al-Asam af Banu Amir ibn Luayy ibn Ghalib, som var fjern slægtning med Profeten Muhammed (saw). Khadijas far, som døde i 585 tilhørte Abd al-Uzza klanen – stammen af Quraysh. Som mange andre fra Quraysh-stammen var Khuwaylid, Khadijas far, også en succesrig handelsmand, hvis enorme rigdomme blev arvet af Khadija efter hans død.
Khadija blev født i 565 og døde et år før Hijra i 622 (udvandringen fra Mekka til Medina 623) i en alder af 58 år. Det samfund Khadija blev født i var et patriarkalsk – mandschauvinistisk samfund.
Et samfund, hvor polyteisme (troen på flere guder) og animisme dvs. alt har en sjæl-dyrkelse af forfædrenes ånder, var de dominerende trosretninger. Et samfund med kvindeundertrykkelse og begravelse af levende nyfødte pigebørn – da de blev opfattet som byrde for familien og æreskrænkende for klanen – var et almindeligt ritual.
Da hun blev født, blev hendes bedstefar Asad ibn Abdul-Uzza og hendes far enige om at kalde hende for Khadija, som betyder den tidlig fødte. Hun blev født 2 måneder for tidligt. Khadija fik flere titler og de mest kendte er al-Tahira ( Den Rene) og Khadija al-Kubra ( Den Store).
Khadija havde været gift to gange før sit ægteskab med Profeten (saw) og mistede begge ægtefæller i krig. Hendes første mand var Abu Hala Hind ibn-i Zarah et Temimi og med ham fik hun en søn, som blev opkaldt Hind efter sin far. Hind kom til være en af de største Sahabah (ledsager og kammerater af Profet- Allahs fred og velsignelser være med Dem). Hind deltog i krigene Badr og Uhud, men døde under Jamal-slaget. Hendes anden mand var Ateeq ibn Aaith el-Mahzumi og med ham fik hun en datter og en søn – datteren Hala og sønnen Al-Talib.
Efter Khadija blev enke for anden gang ville hun ikke giftes igen, selv om hun havde rige- og magt havende bejlere. Khadija var en meget modig-, værdig-, æret-, smuk-, magthavende-, succesfuld- og en indflydelsesrig handelskvinde. Hendes første møde med Profeten Muhammad(saw) var, da hun sendte bud efter en repræsentant, én som skulle føre hendes handelskaravane til Syrien. Khadija forhørte sig frem til en ung mand, som var kendt for at være al-Sadiq-sandfærdig- og al-Amin-troværdig – nemlig Profeten Muhammed (saw).
Profeten Muhammed (saw) havde ikke gjort sig mange erfaringer, men han havde to gange ledsaget sin onkel Abu Talib på hans handelsrejser og havde observeret, hvordan han handlede. Det var en stor risiko for Khadija at ansætte en repræsentant, som ikke havde meget erfaring indenfor handel, men Khadija besluttede sig for at give Muhammed (saw) en chance. Han var kun 25 år gammel.
Khadija sendte Muhammed (saw) besked gennem Khazimah ibn Hakim, en af hendes slægtninge, og tilbød Profeten (saw)dobbelt så meget kommission, som hun normalt tilbød andre repræsentanter til at handle på hendes vegne. Hun gav ham en af sine egne ansatte, Maysarah, som var ung, strålende, og talentfuld til at hjælpe Profeten og være hans bogholder. Maysarah var meget fascineret af Muhammeds handelsevner (saw) og delte sine oplevelser med Khadija. Overskuddet fra den tur var dobbelt så meget som Khadija havde forventet.
Khadija blev så imponeret over Muhammeds (saw) færdigheder, at hun friede til ham. Hun var overbevist om, at Han (saw) var den rette mand, der var hende værdig at gifte sig med. De blev gift i 595. På det tidspunkt var Khadija 40 år og Muhammed (saw) 25 år. Khadija var stadig smuk – så smuk, at hun blev kaldt for Ameerat Quraysh – Prinsessen af Quraysh. Og Muhammed (saw) var ung, hans hår og skæg var tyk og sort, ikke helt lige, men lidt krøllet. Hans (saw) hår nåede midtvejs mellem hans øreflapper og skuldre. Han havde en bred pande og store øjne, med usædvanlige lange øjenvipper og omfattende øjenbryn, let buet, men ikke tilsluttet. Hans mund var fintformet. Selv om han lod skægget gro, tillod han aldrig håret på hans overskæg at rage over hans overlæbe. Hans hud var hvid, men garvet af solen. Og der var lys på hans ansigt, en glød, det samme lys, som havde skinnet fra hans far, men det var meget kraftfuldt, og det var især tydeligt på hans brede pande og i hans øjne, som var bemærkelsesværdigt lysende. Khadija var forelsket i den mand – hun ofrede sin rigdom og sit liv for ham. Med ham følte hun sig mere sikker og værdsæt end det havde været tilfældet med de andre mænd i sin omgangskreds før hun blev gift.
Khadija erklærede sin kærlighed til Muhammed (saw) med disse ord:
“O søn af min onkel! Jeg elsker Jer for Jeres slægtskab med mig….og jeg elsker Dig for Din troværdighed, og for skønheden i Din karakter og sandheden af Deres tale”.
Efter de blev gift besluttede Khadija, den stærke og den succesfulde handelskvinde, at trække sig tilbage og nyde sit liv med sin mand.
I sit ægteskab med Profeten (saw) fik Khadija 6 børn, Kassim, Abdullah, (de blev også kaldt Tahir og Tayyip-Zainab), Rukayye, Umm Kulthoom og Fatima. Kassim og Abdullah døde som mindreårige. Zainab blev gift med Abul ibn al-Rabee. Ruqayya og Umm Kulthoom blev gift med to af Abu Lahabs sønner, Utbe og Uteybe. Abu Lahab var én af Profetens onkler, der nægtede at konvertere til Islam. Eftersom de ikke ville konvertere, lod Profeten (saw) Ruqayya og Umm Kulthoom blive skilt(idet han udøvede både psykisk og fysisk terror på dem så de skulle gå fra Islam). Senere blev Ruqayya gift med Khalif (efterfølger eller stedfortræder) Othman ibn Affan og udvandrede til Etiopien (slavernes land). Ruqayya døde kort efter hun vendte hjem fra Etiopien og efter hendes død giftede Umm Kulthoom sig med Othman(Usman).
Allahs Sendebud (saw) havde ikke lyst til at akkumulere rigdom, det var ikke det, der var Hans formål. Han var skabt til at være frelser af menneskeheden fra uvidenhedens mørke, polyteisme, elendighed, fattigdom, uretfærdighed, undertrykkelse og umoral. Han (saw) elskede at meditere og derfor søgte Han(saw) som regel fred i Hira-hulen i Jabal al- Noor(bjerget af lys). I en alder af 40 år fik Profeten (saw) de første vers af den Hellige Koran åbenbaret for ham i Hira-hulen.
”I Allahs navn, den Nådige, den Barmhjertige, læs i din Herres navn, som skabte mennesket af en klump blod. Læs, thi din Herre er al æres Herre, Som lærte ved pennens hjælp – Lærte mennesket, hvad det ikke vidste (Surah 96 – Al Alaq).
Khadija viste sine stærke sider også under krigene, sanktionerne og isolationerne først og fremmest ved at beskytte Profeten(saw) og muslimerne. Hun var altid sammen med Profeten(saw), de blev hånet, udstødt og fattigere. Men hun var der altid, beskyttede, trøstede Profeten( saw), var den første muslim, første kvinde der troede på ALLAH og Profeten (saw) – den første der sagde ameen til Profetens bønner, den første der tørrede Profetens tårer og prøvede på at lette Hans (saw) byrde ved at påtage sig mere ansvar end en kvinde kunne magte.
Fra at være den mest rige og have adgang til al luksus gik hun til at være den fattige med lappede tøj, delte al sin rigdom med de andre muslimer som led under isolationen. Hun var på de første rækker sammen med Profeten (saw), den første der bad sin bøn. Hun var den, som Profeten søgte beskyttelse, kærlighed og omsorg hos både under og efter åbenbaringerne. Den første, der fik bekræftet Profeten (saw) i, at han var Allahs Sendebud. Khadija var en anstændig, loyal, trofast, ideal muslimsk kvinde. Hun kunne være rolle model for mange muslimske kvinder med sin tålmodighed, med sin socialistisksolidaritets bevidsthed, der tog sig af de fattige og enlige mødre, forældreløse børn.
Gennem hende lærte vi – Profeten som ægtefælle, som far, som Profet – at kende. Gennem hendes liv lærte vi, hvordan vi skal praktisere Koranen og Islam. Khadija og Muhammed (saw)ofrede sig for hinanden. De ofrede sig for Islam, de løb samme vej som to floder, der endte i det uendelige ocean…..!

Skrevet af Anonym

Oversæt/Translate (Vær opmærksom på at oversættelsen IKKE kan garanteres at være korrekt). Translate to English Oversæt til norsk

mandag, februar 7th, 2011

Denne introduktion til Profeten Muhammad (saw)’s Seerah er baseret på et gennemgående undervisningsforløb af Profeten Muhammad (saw)’s Seerah af Shaykh Hamza Yusuf. Undervisningen er hovedsageligt baseret på tre islamiske værker, nemlig Al-Manzumah af Al-Baiquni, The characteristics of Prophet Muhammed (Shamâ´il al-MuHammadiyyah ) af Imam al-Tirmidi samt The Life of The Prophet Muhammad (saw) af Martin Lings1.

At kende Profeten Muhammad (saw)

Seerah’en er om Profeten Muhammad (saw)’s liv, og det er det som er dens definition. Det som Seerah’en tager i betragtning er Profeten Muhammad (saw), hans tilstand, hans sult, hans hus, hans familie, hans barndom, hans samfund, hans forældre og hans militære kampe (som i sig selv er et særskilt emne inden for islamisk litteratur) mv. Derudover omfatter Seerah’en hans udvendige såvel som indvendige karakter. Hvordan Han (saw) så ud fysisk, såvel som hvordan han handlede og behandlede folk, og hvorledes Hans forhold til Allah (swt) kom til udtryk2.

Emnerne indenfor Seerah litteraturen er Essensen af Profetens (saw) karakter, samtidig med at den behandler omstændighederne i forhold til den tid, de levede i.

Stifterne af denne videnskab er Sahaba. Fordi de genkendte vigtigheden af Profetens (saw) livsforløb ned til mindste detalje i en tidlig periode. Det var dem som videregav informationen om Profeten Muhammad (saw) som øjenvidner i Profetens (saw) nærvær. Det tidlige islamiske samfund og deres måde at følge Profeten (saw) bestod ikke af ”obligatorisk tilbedelse” men i høj grad af at implementere Islam direkte i deres liv gennem dannelse af vaner, og således blev Islam livagtiggjort af tusinde følgere af Profeten (saw). Samtidig med at de indså vigtigheden af at videregive enhver detalje omkring Profeten (saw). Fra hvordan Han (saw) redte sit hår til læsning af Salah med ligevægtig respekt og kærlighed. De indså, at Han var Allahs Profet. Men ikke nok med det indså de, at han var Allahs sidste Profet, og at der ikke ville komme nogen Budbringer fra Allah efterfølgende. Til sidst men ikke mindst erkendte de at Allahs kærlighed var knyttet til det at følge Profeten (saw)3, som jeg inshAllah vil komme nærmere ind på.

At kende Profeten Muhammad (saw)

Sunnaen er en velbegrundet faktor for at kunne forstå og studere Seerah litteraturens omstændigheder. Seerah’en er desuden en afgørende faktor for at kunne forstå Profeten Muhammad (saw), og jo mere man studerer om Profeten Muhammad (saw), jo mere vil man kunne være i stand til at forstå og implementere Quranens ord4. Denne faktor gør sig gældende, idet Profeten Muhammad (saw)’s liv og karakter var en ”legemliggørelse” af Quranens ord. Som Profeten Muhammad (saw)’s elskede kone Aisha (Må Allah være tilfreds med hende) sagde: ”Hans (saw) karakter var Quranen5. Jeg vil senere vende tilbage til dette aspekt.

For en konkret begrundelse, for at kende til Profeten Muhamad (saw) gennem Seerah’en, vil jeg beskrive to aspekter herfor. For det første er det en betingelse indenfor Sharia at elske Profeten Muhammad (saw). Dette forholder sig således, da kærligheden til Profeten Muhammad (saw) er en af nøglefaktorerne for besiddelse af Iman (tro). Dvs. man kan ikke have oprigtig iman uden at have kærlighed til Profeten Muhammad (saw)6. Kort kan man sige at kærlighed kommer af kendskab til en person, og kendskab kommer i dette tilfælde af at læse, studere eller høre om Profeten (saw).

For det andet er det en betingelse for perfektionen af ens Iman at elske Profeten Muhammad (saw) mere end sig selv og alt andet i hele skabelsen. Denne vigtige pointe beskrives bl.a. i følgende hadith berettet af Anas b. Malik, som fortæller, at Profeten Muhammad (saw) sagde: ”Ingen af Jer er troende, indtil at jeg er mere kær for ham end hans barn, hans fader og hele menneskeheden”7.

Derfor er det at kende til Profeten Muhammad (saw) nødvendigt for at kunne forstå Quranen, det er nødvendigt for at kunne have en oprigtig tro og til sidst men ikke mindst er det nødvendigt for at kunne fuldkommend-gøre sin Iman, idet kærlighed kommer af kendskab.

Kærligheden til Allah

Kærligheden til Allah er tilknyttet det at følge Profeten Muhammad (saw). Allah (swt) siger til Profeten Muhammad (saw) i Quranen at: ”Sig: hvis I elsker Allah, så følg mig, og Allah vil elske Jer og tilgive Jer, for Allah er den Mest Tilgivende og Mest Barmhjertige8.

Derfor er det essentielle i at elske Allah at følge Profeten Muhammad (saw) i enhver forstand. Her kan vi se at Allahs kærlighed er tilknyttet Hans Rasool (saw), og at kærligheden til Allah faktisk går igennem Profeten Muhammad (saw) per definition.

For at se nærmere på fænomenet om implementering af Sunnaen går vi et skridt videre fra den førnævnte hadith om at Profeten Muhammad (saw) karakter er en ”legemliggørelse” af Quranen. Det jeg ønsker at påpege er at ”legemliggørelsen” af Profetens karakter, er ved at implementere Sunnaen (Profetens måde at være og handle på).

Da Allah har knyttet Profetens Muhammad (saw)’s lys til Sunnaen, som fylder hele universet så ved at implementere Profeten Muhammad (saw) handlinger, fungere vi som ”spejle”, der reflekterer Profetens (saw) lys. Så derfor er folk som tilegner sig Sunnaen en refleksion eller ”legemliggørelse” af Profeten Muhammad (saw) karakter i nuet, og der er ikke et støvkorn i universet, som ikke genkender Rasool Allah (saw)’s lys. Profeten Muhammad (saw) beretter i en hadith omkring skabelsens tilstand, når Allah elsker nogen.

Allahs Profet (saw) sagde: Når Allah elsker en person, sender Han bud efter Jibril og beordrer ham, ”Visselig elsker Jeg følgende person, du skal også elske ham”, så Jibril elsker ham ligeledes. Derefter annoncerer Jibril i Paradis, at Allah elsker følgende person, så i skal også elske ham, så Paradis’ folk elsker ham ligeledes. Derefter bliver denne kærlighed sent ned på jorden.9

Hvis vi ser på den ovennævnte hadith i sammenhæng med artiklens formål, lægger den op til betingelsen for eller den foreliggende grund for, at Allah elsker en af sine slaver nemlig kærligheden til Profeten (saw).

For at trække trådene sammen kan man sige, at Allah ikke elsker nogen foruden, at de elsker Profeten Muhammad (saw), da Allahs kærlighed er tilknyttet Profeten og Hans Sunnah. Derudover er det en nødvendighed for at have korrekt Iman at elske Profeten Muhammad (saw). For at elske en person er det vigtigt at kende til vedkommende. Profeten karakter er en implementering af Quranen og derfor den fuldendte forståelse af Islam. Denne karakter kommer til udtryk for os gennem hadith litteraturen men i allerhøjeste grad gennem Seerah litteraturen. Så for at kunne forstå og implementere Islam er det en absolut nødvendighed at kende til Profeten Muhammad Mustafa (saw).

Hvis du ønsker at læse lidt mere om Profeten Muhammad (saw), kan du med fordel starte med en kort artikel kaldet : Universets Lys.

Derudover kan vi anbefale ”Den Forseglede Nektar – Biografi af Den Noble Profet” af Sheikh Safi-ur-Rahman al-Mubarkpuri eller ”Sendebuddet” af Amér Majid (begge værker er på dansk).

Skrevet af: Balal Jabbar

1Shaykh Hamza Yusuf, “The Life of The Prophet Muhammad” – CD set

2Shaykh Hamza Yusuf, “The Life of The Prophet Muhammad” – CD set

3Shaykh Hamza Yusuf, “The Life of The Prophet Muhammad” – CD set

4Shaykh Hamza Yusuf, “The Life of The Prophet Muhammad” – CD set

5Sahih Muslim, Bog 004, Hadith 1623 (referencen er del af en længere Hadith)

6Shaykh Hamza Yusuf, “The Life of The Prophet Muhammad” – CD set

7 Sahih Muslim, Bog 1, Hadith nummer 0071, oversat fra engelsk tekst:”It is reported on the authority of Anas b. Malik that the Messenger of Allah said: None of you is a believer till I am dearer to him than his child, his father and the whole of mankind”. For yderligere information om dette emne, se f.eks. Quranen surah 9 vers 24 og surah 4 vers 69.

8Quran Surah 3 vers 31

9 Berettet af Abu Hurayrah (RA). Muslim har vidergivet denne hadith i hans as-Sahih, bogen om birr was-silah wal-ādāb (på engelsk: virtue, joining of the ties of relationship and good manners, hvis nogen ønsker at søge efter den) kapitel 48 (4:2030#157/2637); Bukhari har berettet denne hadith tre steder i hans as-Sahih: bogen om Bad’-ul-khalq (på engelsk: beginning of creation, hvis nogen ønsker at søge efter den ) kapitel 6 (3:1175#3037), bogen om Adab (På engelsk: good manners) kapitel 41 (5:2246#5693), og bogen om Tawhid (på engelsk: Islamic monotheism) kapitel 33 (6:2721#7047)

Oversæt/Translate (Vær opmærksom på at oversættelsen IKKE kan garanteres at være korrekt). Translate to English Oversæt til norsk