Surah Kahf: Koranens surah nr. 18

Ashaba-e-Kahf: (beretningen om grottens folk)(Del 1/3).

Surah Kahf blev åbenbaret mellem det 5. og 10. år efter at Islams, herunder Koranens første surah – Alaq – blev åbenbaret til Profeten Mohammads(saw) i år 609 i Makkah.

De mindretallige muslimer blev forfulgte og de svageste af dem blev tortureret og henrettet. Umiddelbart før migrationen af de fattige og svage muslimer til Habash, nedkom surah Kahf(beretningen om dem der sov i grotten) som en motivationsfaktor såvel som opmuntring og trøst, idet der i dette kapitel af Koranen(Quran) berettes om nogle troende folk, der blev mirakuløst reddet fra forfølgelse og drab af Allah(Den Eneste Ene Gud).

Den lokale magtfulde stamme Quraysh prøvede konstant at finde argumentation og beviser for at afvise og nedkæmpe Islam ved at benægte Profeten Mohammads(saw) profetskab. Til støtte for deres påstande og anklager valgte de at kontakte nogle jøder fra Medinah, som kunne støtte dem i dette.  De lærde blandt jøderne valgte at stille 3 spørgsmål, hvis svar ikke fandtes i nogle offentliggjorde bøger, herunder i hverken Bibelen eller Toraen samt andre hellige skrifter tilgængelige på daværende tidspunkt(der er uenighed om hændelsen skete før eller efter Jesus(as). Spørgsmålene var:

  1. Hvem var de sovende i grotten?
  2. Hvem var Khidr? Og hvad er historien?
  3. Hvad ved du om Zulqarnain?

Sammen med disse 3 spørgsmål havde de lærde samtidigt forelagt et 4. spørgsmål, nemlig spørgsmålet om hvornår dommedagen indtræder, hvilket spørgsmål var et trick-spørgsmål, idet at dette rette svar måtte være, at kun Allah ved det, og at hvis Mohammad(saw) fortæller et tidspunkt, er han en løgner.

Profeten Mohammad(saw) blev således konfronteret med disse spørgsmål og svarede, at han ville vende tilbage næste dag, men sagde ikke inshaAllah(hvis Allah vil). Efter 15 dage kom åbenbaringen af surah Kahf via ærkeenglen Jibraeel(Gabriel).(Det skal bemærkes, at svarene kom forsinket pga. at Allah ville lære os igennem Profeten(saw) om brugen af inshaAllah og samtidigt for at sortere de oprigtige fra de dobbeltmoralske, og for at få Profeten(saw) i et nervøst og bekymringsfuld tilstand på grund af afgudsdyrkerne). Da Profeten(saw) ikke kunne holde sit ord, blev muslimerne og Islam hånet og gjort til grin i perioden indtil surah Kahf nedkom. På denne måde blev de tidlige muslimers oprigtighed til troen på Profeten Mohammad(saw) prøvet samtidigt med, at Quraysh fik lov til at håne muslimerne, og det var dem, som ikke hånede, som var de første til at konvertere til Islam.

Surah Kahf beskriver 3 hovedepisoder, som svar på de forestillede spørgsmål(Del 1/3 – i denne 1. del beskrives grottens folk).

Den første episode er om de troende kristne unge mennesker, som levede i en tid, hvor der ikke var ret mange, der troede på En gud men var afgudsdyrkere, herunder primært romersk og persisk tro bl.a. gudinden Diana, som blev tilbedt. Disse unge troende mennesker blev forfulgte af en ond konge(Decanius), som ville have dem dræbt, idet de alle var fra kongelig slægt, og at det var en skændsel for deres eksisterende religion om afguder, at de ikke ville følge dette men troede kun på En Gud.

Disse 7 gudfrygtige mennesker levede i en tid angiveligt før Profeten Isa(as/Jesus), idet de jødiske rabbinere ellers ville være modvillige til at skrive deres historie ned pga. modstand mod den kristne tro på Jesus. De var dog monoteister, hverken kristne eller jøder, men fik direkte vejledning i Allahs religion og tilbedelse.

Pga. den onde konge valgte de og flygte ud af byen og til bjergene. Under flugten var der en hund, som også fulgte efter dem. Da de kom til et bjerg, gik de ind i en grotte og bad til Allah om at redde dem fra den onde konge, hvorpå Allah fik dem til at sove i 300 år (blåne, da de sov med åbnede øjne). Hunden vogtede ved indgangen til grotten og sov med dem. Da de vågnede var de sulte og besluttede at sende 1 person afsted for køb af mad(de troede de havde sovet en dag, idet de kom mens det var lyst og vågnede mens det var lyst), som bevægede sig hemmeligt i landskabet til byen og bemærkede samtidigt, at landskabet var meget ændret.  Da han ville købe mad og betalte med en mønt, som butiksejeren betragtede som antikt og fra en skjult skat, gik det op for ham, at tiden er ændret og at de har sovet i mange hundrede år. Han blev taget til fange og ført til den daværende konge(Nadless/Bandusees), som nu også var monoteist og muslim(troende på Allah og den daværende Profet). Kongen og hele byen fulgte med ham for at se, om han talte sandt og møde de andre, som var i grotten(til deres positive overraskelse), idet folket og kongen i byen var blevet rettroende i mellemtiden. Folket så og mødte med beviser Allahs mægtighed, ubegrænsede kraft og barmhjertighed i form af disse folk, som sov i flere hundrede år og vågnede i samme tilstand. Efter dette fik Allah dem til at gå ind i døden for evigt, men gjorde deres historie kendt i byen og omegnen, idet Allah er Altvidende, altvidende om at der skulle komme en tid, hvor den sidste Profet(saw) vil blive spurgt om denne mirakuløse hændelse, hvorpå Allah vil åbenbare surah Kahf, et kapitel fra Quran, som beskriver hele episoden i detaljer. Detaljer, som ikke engang fandtes i jødernes bøger, som kun nogle få rabbinere kendte til. Samtidigt er episoden et eksempel og vidnesbyrd på dommedagen, at Allah har gjort det før med nogle, og vil være i stand til at genoplive alle mennesker fra døden.

Denne surah er smuk og recitere, er et af de bedste eksempler på folk, som havde blind tiltro til Allah(Tauhid og Tawakkul), som Allah svarede og var ekstrem barmhjertig over for. Vi lærer endvidere fra disse mennesker, at verden kun er et midlertidigt sted for alle mennesker, og at livet i denne verden kun er en prøvelse – en slags eksamen.

Profeten Mohammad(saw) har sagt, at den der reciterer surah Kahf 1 gang, vil have et specielt lys(noor) på dommedagen. Den der læser den natten mellem torsdag og fredag, vil dø som en martyr(shaheed), og den der læser den om fredagen vil have et lys(noor) indtil næste fredag. Den der kan de første 10 dage ayat og de sidste 10 ayat udenad, er beskyttet mod al slags fare, specielt faren fra Dajjal.

Denne surah og dele af den beskytter og giver noor fra Allah. Selve beskyttelsen er iagttaget af 70.000 engle, subhanAllah! Husk og læse den eller i det mindste høre den om fredagen, i det mindste de første 10 ayah, idet den beskytter mod fitna fra Dajjal, som er nutidens materialistiske og luksuriøse livsstil, herunder fokuseringen på underholdning, morskab og livet – det hele sigtet mod den forståelse – at man aldrig skal dø.

Jeg har de sidste 10 års tid læst den hver torsdag nat, hver fredag før jummah og efter jummah og beder til, at alle kan få gavn af Allah ved denne artikel og lære deres børn og naboer om dette, og husk en dua til undertegnede, må Allah give sit noor(lys) til alle muslimer og alle rettroende og de gode mennesker, der fortjener det – Amin.

(Denne forklaring af surah Kahf(18) er udelukkende baseret på versene, ayah 9-26. Jeg har valgt at skildre episoden mildt dybdegående for at fremhæve nogle vigtige punkter og for forståelsens skyld. I de kommende dele vil de foregående vers og efterfølgende vers, herunder beretninger og lærestof blive gengivet på samme måde og i sidste dele en mere avanceret dybdegående tafsir og taweel af hele suraen, inshaAllah.)

Referencer: Tafsir Ibn Kathir, Tafsir Maududi(Tafhim), Tafsir Mizan, Bukhari, Muslim, Nisai, Hakim, Bihar-ul-Anwar, hazrat imam Ali(ra/kwah/as), hazrat imam Jafar as Sadiq(ra/as))

Skrevet af: Rizwan Tabassum(redaktør)

Oversæt/Translate (Vær opmærksom på at oversættelsen IKKE kan garanteres at være korrekt). Translate to English Oversæt til norsk
oktober 1st, 2014 by admin | No Comments »

Det Evige Liv

Vi lever i denne verden, bliver født, vokser op, kommer igennem teenageårene og de unge år, som for mange varer evigheder, og når til de midaldrende år mellem 30-50, hvorefter de ældre år indtræder for til sidst at ende i graven. Igennem disse livets faser gør vi mennesker, herunder muslimer en masse tanker om livet og hvad livet indeholder. Vi får hver især nogle udfordringer og mål i livet, som vi bestræber os på at opnå. Dette kan være uddannelse, job og karriere, jagten på en god ægtefælle(kærlighed), andre engagementer som f.eks. sport og friluftsliv, rejser m.m.. Nogle finder interessen i morskaber, fester og hygge, andre i selvdestruktivitet i form af narko, alkohol og andre midler. Alt dette gør man, da man føler, at disse handlinger vil gøre en lykkelig i nuet, men man tænker ikke umiddelbart på konsekvenser af handlingerne.

Nogle mennesker slår sig sammen i grupper, sekter, nationer og foreninger for at bekrige andre, herunder konkurrere indbyrdes og bestræber sig på at gøre hvad som helst for at opnå materielle goder. Alt sammen i en ubevidst, nogle gange bevidst handling, fokuseret på jagten på et evigt liv her på jorden – man tror ubevidst eller bevidst, at man faktisk aldrig vil dø. Dette udredes af handlingerne, idet handlingerne netop er klart tegn på, hvad man prøver på at opnå.

Dette evige liv er netop, hvad jeg prøver at henlede opmærksomheden på, idet dette evige liv er en illusion, en fantasi, et fænomen, som aldrig er og vil være aktuel, herunder i hvert fald i forhold til rationel tankegang, her på jorden.

Der findes utallige myter, historier, eventyrer m.m. i verdenshistorien om folk og nationer, mennesker, der lever evigt og som aldrig dør.

I vores moderne teknologiske IT-styrede verden er disse myter om evigt liv for længst afmystificeret og afvist, idet det biologisk set ikke kan lade sig gøre at leve for evigt pga. celleforandring, sygdomme og andre medicinske og biologiske årsager.

Når mennesker handler ondskabsfuldt mod andre, forventer man ikke, at disse mennesker skal stå til regnskab for deres handlinger, i hvert fald kun til den pågældende lands lovgivning. I Grundlovene for de nuværende lande, ses det sjældent, at ondskabsfulde handlinger er hjemlet og strafbare, herunder som f.eks. at såre andre mennesker, vise hensynsløshed og mangle medlidenhed og barmhjertighed over for andre mennesker. Begreber som disse er overladt til de enkelte mennesker eller grupperinger, herunder religiøse doktriner at hjemle – man har således overladt det til menneskets egen fornuft eller mangel på samme. Når mennesker går fra hinanden – når ægtepar eller samlevende – går fra hinanden pga. utroskab, er det eneste der kan ske som en følge af dette, at de har ret til skilsmisse, men selve bruddet på tilliden – utroskabet er f.eks. slet ikke strafbart. Mundtlige fornærmelser og bandesprog er efterhånden også kun hjemlet i paragrafferne om tort, men bruges i praksis aldrig mere, da det er uhyre svært og bevise og da det efterhånden er dagligdag i vores samfund. De eneste moralske forbrydelser, som efterhånden er strafbare er mord, tyveri, bagvaskelse, vold, bedrageri m.m., dvs. forbrydelse, der har eller kan have alvorlige samfundsmæssige konsekvenser.

De religiøse bøger som Bibelen, Toraen, Koranen, Vedaerne m.m. fortæller om hvad der sker efter et menneskes død og om et liv efter døden, som er retfærdig for det enkelte menneske og som vil vare for evigt, man vil aldrig dø. Et liv, hvor intet vil være uretfærdigt og intet menneske vil føle, at andre kan træde på det og de onde mennesker og gode mennesker ikke vil være det samme sted, idet de vil være afskåret i forhold til deres jordlige gerninger – livet i Paradis(Jannah) og Helvede(Jahannum).

For at forstå livet efter døden, er det vigtigt at tænke og reflektere og erfare, at man rent faktisk SKAL dø på et tidspunkt. Nogle lever 70-80 år, andre mere, nogle dør som spædbarn, andre i mors mave, nogle dør som teenager, andre som ung, nogle af en sygdom, andre uden, nogle tager sit eget liv, andres liv bliver taget – fælles for alles død er dog, at ingen ved, hvornår man dør! Tidspunktet for ens død er et mysterium og det eneste faktum, som ikke kan klarlægges eller fastlægges end ikke tæt på eksakt.

Allah siger i Koranen i surah(kapitlet) Al-Imran, at ”Kullu nafsin zaiqatulmaut=Alle sjæle skal smage døden.., det er en absolut kendsgerning, som tidligere nævnt. Gud har således fortalt os, at alt skal dø. I en beretning bliver det fortalt, at når dommedagen kommer og den sidste fase er overstået, vil Allah spørge Dødsenglen(Izraeel), om hvad der er tilbage af alt levende, som blev skabt. Det skal pointeres, at det er den sidste fase, og de første faser, hvor alle hændelser, jordskælvene og katastroferne rammer og alt levende dør er overstået. Izraeel(as) vil svare, at der er Jibraeel, Mekail, Israfil, den selv og Allah tilbage, og Allah vil spørge, er alt andet gået til grunde? Hvorpå Izraeel(as) vil svare, ja Allah, alt hvad der blev skabt af menneskene, jinnerne, naturen, planeterne, solene, dyrene samt universet i 7 lag har Den(Izraeel) personligt taget livet af, dvs. taget sjælene ud af, som var grundlaget for liv. Allah vil beordre, ”tag Israfils og Mekails sjæle, lad dem dø”, hvorpå Izraeel vil svare, hvad de har gjort forkert? Og Allah vil sige, dræb dem, hvorefter Allah vil beordre Izraeel om at tage Jibraeels liv, hvorpå Izraeel vil gøre det, selvom den vil påpege, at da den blev skabt, var Jibraeel skabt. Sidst vil Allah beordre Izraeel, tag dit eget liv, sjæl, hvorefter Allah vil sige således ”Hvor er verdens konger? Som var arrogante? Og dem, der troede de ville leve for evigt, hvor er I i dag? Kun Allah vil være alene tilbage, hvorefter Allah vil blive Muhyi(genopstanderen), og alle sjæle vil få liv igen, som de var, da deres liv blev taget og anden fase på dommedagen vil begynde.

Set med andre folks øjne, som ikke er religiøse, er der intet efter døden, dvs. kroppen bliver begravet eller kremeret(brændt), hvorefter resterne bliver blandet med naturen. Set med disses øjne, så er der ingen grund til at tro på, at der er et liv efter døden, hvorfor man burde få det bedste ud af livet i forhold til, hvad man nu selv synes er underholdende og interessant. På den anden side, vil det være en essentiel fejl og ulempe og for sent, når man er død og finde ud af, at der rent faktisk er en Gud og at man skal stå til regnskab for ens gerninger. Set i lyset af dette, burde disse mennesker tænke således, at hvis nu følger en religion, så afgrænser de fleste religioner kun handlinger, som umiddelbart er umoralske, hvorfor det ikke vil være en ulempe og til hinder for deres festligheder og andet, at følge en religion og troen på, at der er et liv efter døden. Dette vil samtidigt også ”forsikre” disse mennesker i begge mulige situationer.

I Islamisk henseende eksisterer der således et regnskab umiddelbart efter døden, i graven, hvorefter alle sjæle venter til dommedagen og genopstår i nye kroppe, som er identiske med de fortærede kroppe(bortset fra de rettroendes). Selve dommedagen er i flere faser, hvorefter folk bliver sendt i Helvede(Jahannum/dauzakh)og Paradis(Jannah/Jannat). Beskrivelsen af dette evige liv fortsættes i næste del af artiklen, hvor der inddrages relevante Koran-citater(Quran) samt Hadis-henvisninger, og hvor hhv. Helvede og Paradis beskrives udførligt.

Lad os alle bestræbe os på, at undgå Helvedes ild samt straffen i graven, og dette gøres udelukkende ved hele tiden at huske, at man kan dø en dag, og den dag kan være i dag – allerede næste stund, minut eller sekund. Denne artikel er skrevet udelukkende med dette formål for øje, idet alle, herunder også os nutidige muslimer glemmer dette faktum – Døden!

Jeg vil afslutningsvis citere fra Den Hellige Koran, surah Al-Imran(3:185):

“Alle Sjæle skal smage døden…”

Oversæt/Translate (Vær opmærksom på at oversættelsen IKKE kan garanteres at være korrekt). Translate to English Oversæt til norsk
december 3rd, 2013 by admin | No Comments »

Sjælens styrke: drømme, sygdomme og balance (del 3 af 3)

(del 3 af 3)

- Troen på den Almægtige Skaber og Opretholder -

Manglende tro på den Almægtige Skaber er en af de teorier om psykiske lidelser, der fører til psykoneuroser og psykoser. Dette kan forstås ud fra kendskabet til mekanismerne i udviklingen af lidelser.

Mennesket er konstant udsat for stress. Det er ikke muligt at undgå stress for livet. Man forsøger at tilpasse sig de belastninger i livet ved hjælp af metoder, som man har lært samt af de nedarvede tilbøjeligheder af reaktioner på stress. Resultatet af denne stress-tilpasning er en ”stress reaktion”. Virkningen af ​​denne stress reaktion vil afhænge af sværhedsgraden og hvor god man er til at tilpasse sig de enkelte stressniveauer. Hvis stressniveauet er mild og ens tilpasningsevne er god, vil reaktionen gavne den enkelte. Hvis stressniveauet er svær og tilpasningsevnen er ringe, vil det resulterer i store psykiske lidelser (psykoser).

En person, der har troen på Gud den Almægtige og Han er med personen, så vil der komme en intens moralsk støtte, som vil opretholde personen i de mest ugunstige situationer igennem livet.

Koranverset nedenfor fortæller om vigtigheden og fordelene ved ihukommelse af Gud og den hellige Koran:

De som tror og hvis hjerte finder velbehag i ihukommelsen af Gud, og i ihukommelsen af Gud finder hjertet i sandhed fred og velbehag” (Koranen 13:28)

Dette viser os, at troen på en Gud giver den rigtige moralske støtte som behøves i livet, og skænker os tilfredshed i vores hjerter.

- Troen på efterlivet og acceptere det uundgåelige -

På baggrund af ovenstående diskussion, er det indlysende, at den, der mener, at bekymringerne i denne verden er intet andet end midlertidige og at verden er en verden af dødelighed (fani dunia). En som tror på at der er et liv herefter, vil være tilfreds med hvad han får i denne verden. Dvs. at ”acceptere det uundgåelige” – og vise taknemlighed – er en vigtig og uundværlig mekanisme for psykisk forsvar mod frustrationer.

De, der ikke har troen på efterlivet er fuldstændig frataget denne fordel. De, der tror på et midlertidigt liv herefter vil være delvist frataget denne fordel. De som mener, at de kun vil få frugterne af alle deres gerninger i denne verden, bør kun forvente en effekt af frygt i stedet for lindring.

Gud fortæller os følgende:

Hvis Gud rører dig med modgang, kan ingen lindre det undtagen Han. Og hvis han rører dig med en velsignelse, er Han Almægtig.” (Koranen 6:17)

Troen på skæbnen og på livet hinsides som forkyndes af religion bør absolut være den mest effektive opretholder for os. Ved at tro på skæbnen, og at altting sker med Guds vilje, vil det gøre livet meget nemmere for os. I stedet for at fokusere på det der sker omkring os, som alligevel skulle ske, så hellere koncentrere os om os selv, og vores handlinger. På den måde vil vi ikke ophobe unødvendig stress, men i stedet gøre vores bedste for at få et godt og positivt liv. Lykke kommer af en positiv opfattelse af realiteten, mens livet fortsætter når vi tror på efterlivet og acceptere det uundgåelige.

- Hånd om naboer -

Det er en kendsgerning, at i de mest avancerede steder i verden, at folk ikke engang kender deres naboer. Den videnskabelige anskuelse om at holde gode forbindelser med naboerne, er ved at blive anerkendt med stor hjælp fra observationer af Dr. Hans Selye, der er kendt som faderen til videnskaben om Stress. Han har konkluderet, at den vigtigste faktor, som påvirker den mentale fred er at have gode forhold til sine naboer. “Elsk din næste som dig selv”, hvilket betyder, at tænke på andre og ikke kun sig selv, vil betydelig nedsætte stresspåvirkningen og medfølgende symptomer. Dette viser os hvor vigtig vi er for hinanden, og med gode relationer kan vi kontrollere vores stress og sammen bekæmpe sygdomme som kommer af stress. Man kan også se hvordan stress har taget overhånd i samfundet, hvor folk lever som individer uden at være nærtilknyttet til familie, venner og medmennesker generelt. Folk som har valgt at leve alene i et isoleret liv, har større påvirkning af stress og psykiske problemer, hvilket fortæller os, at det gode selskab og ikke mindst sociale og familiær relationer er yderst vigtig for vores helbred og et sundere liv.

”Man bør ikke forsøge at undgå stress mere end man ville afsky mad, kærlighed eller motion”, med dette menes der at fokus på mad, kærlighed og motion er vigtigere for os, end at gå og være bange for stress. Dette må betyde at stress formindskes eller forsvinder når vi har en sund fysik, psyke og sjæl.

”Det er ikke stress, som dræber os, det er vores reaktion på det”, med disse ord menes der at stress ikke er farlig i sig selv, som vi også har nævnt tidligere, men mere den måde vi håndterer stress på. Med andre ord: ”Med den rette attitude kan man konvertere en negativ stress til en positiv”, og betyder, at det er os selv der afgør om stress skal påvirke os negativt eller positivt. På den måde kan vi konkludere at hvis en person besidder en positiv fysik, psyke og sjæl, kan hurtigt få det positive ud af alle udefra kommende påvirkninger. Sagt på en anden måde, det er os selv der bestemmer om oplevelserne gennem livet skal opfattes positivt eller negativt, og det vi opfatter er præcis det vi indlærer vores hjerne. Det vores hjerne opbygges af, er det vores fremtidige handlinger bliver til af, dvs. vi opbygger vores fremtid af det vores hjerne opfanger i nuet.

Gud fortæller os dette:

”Æret være Gud, der skabte alting parvis: Det, jorden frembringer, såvel som mennesket og andet, som de (endnu) er uvidende om.” (Koranen 36:36)

Overalt i skabelsen møder vi parvise el. modsatrettede energier – synlige såvel som usynlige, forklarlige såvel som uforklarlige: Mandligt og kvindeligt, materie og ånd, positive og negative energier i elektricitet, atomer og magnetisme, foruden kærlighed og had, ro og uro, varme og kulde, tilfredshed og utilfredshed, lys og mørke, tørhed og fugtighed, viden og uvidenhed, tilladt og forbudt etc. etc. Energier, der – skønt de ved første øjekast kan synes vidt forskellige – er uløseligt forbundet med hinanden og tilsammen danner et hele. Med dette kan gives et godt råd, som vil være altafgørende for os og den fremtid vi opbygger: ”få det bedste ud af alle situationer; se positiviteten, tag imod den, byg dine tanker og fremtid ud fra denne.”

- Et sundere liv starter indefra -

Videnskab og religion er begge afhængige af hindanden – den ene kan ikke klare sig uden den anden – og tilsammen vil alle livets gåder blive løst. Vi har fundet frem til at sjælen er en vigtig del af vores skabelse. Den har specielle egenskaber såsom rejse udenfor vores kendte verden – rejse uafhængig af tid og sted – som mange oplever via drømme, men det kan også opleves mens man er vågen. På den måde kan sjælen indhente vigtige informationer og viden, som den kan dele med vores hjerne.

Denne specielle viden kommer udenfor den verden vi til dagligt kender via vores sanser, og kan være svært at forstå, idet den type viden sjælen arbejder med overgår den måde hjernen arbejder på. Hjernen er afhængig af de fem sanser, til at opfatte realiteten, og den vil blive forvirret og melde fejl så snart der kommer data fra sjælen. Hjernen er vant til at arbejde ud fra den materialistiske livsforståelse, og vil derfor lukke af for den spirituelle livsforståelse. Der kan dog laves om på dette! Man kan træne hjernen op til at forstå og opfange vores ”6 sans” – sjælen – og på den måde vænne hjernen til at samarbejde med sjælen. Dette kræver dog træning samt speciel viden; og vigtigst af alt åbenhed, renlighed samt troen. Når først hjernen accepterer sjælens eksistens og lærer at bruge dens egenskaber, vil det være muligt at udvide vores hjernekapacitet yderligere. På den måde vil det være muligt opnå nye evner, ny viden og en hel ny livsforståelse.

Livet består af én realitet, som kan forstås på tre forskellige måder: fysisk, psykisk og spirituel.

Niveau 1, fysisk: Det er den opfattelse alle har gennem et almindeligt liv – de fem sansers opfattelse af realiteten, dvs. hjernen opfanger realiteten uden at tænke videre over det. Kaldes også for en materialistisk livsforståelse.

Niveau 2, psykisk: Det er den dybe opfattelse af realiteten – hvor nogen tænker over det som hjernen har opfanget (filosofering), hvilket betyder at, man tvinger hjernen til at forstå hvordan realiteten hænger sammen (dvs. kun med input fra niveau 1, vil psyken hele tiden prøve at forstå realiteten, men vil resultere uendelig mange meninger, total forvirring og stress. Omvendt hvis psyken udelukkende arbejder med niveau 3, da vil man befinde sig i en meningsløs verden, måske uden stress, men langt væk fra omverden). Psyken bør derfor defineres som et bindende led mellem det materialistiske og spirituelle, som en transformer til at indlære hjernen ved at forbinde niveau 1 med niveau 3, ved at acceptere det samlede resultat.

Niveau 3, spirituel: Det er den absolut nødvendige opfattelse af livet, som de færreste opnår – sjælens opfattelse af realiteten, dvs. den 6. sans opfattelse af realiteten. Kaldes også for en sjælelig livsforståelse.

Ved at frigive sjælen og lade den arbejde – ligesom de fem sanser arbejder frit – kan en masse ny viden indhentes. Desværre vil al den viden gå fortabt idet hjernen vil blokkere for disse i første omgang, men det er så her psyken kommer ind i billedet. En veltrænet psyke vil hjælpe hjernen med at forstå sjælen, ved at fungere som et bindeled mellem de to forskellige livsopfattelser, og dermed samle dem sammen til én realitet. På den måde vil vores hjerne komme i centrum, og der vil være balance mellem det fysiske, psykiske og spirituelle.

Dette er dog ikke nok til at oprette den rette balance. Det er ligeså vigtigt at man er sund og rask, herunder fysisk, psykisk og spirituel. En sund livstil med sund kost, træning og medicin vil hjælpe vores fysiske del. Ligesom religion er nøglen til en sundere sjæl, og hjælper os med det moralske og den følelsesmæssig karakter. Psyken, som er et bindeled mellem det spirituelle og fysiske vil være sund så snart fysikken og sjælen er begge sunde, og den vil være ”syg” hvis bare en af delene er syg. Derfor er det meget vigtigt for vores balance at vi er sunde og raske hvad angår fysik og sjæl, som hver især opretholdes forholdsvis via kendskab til videnskab og religion. Hvilket endnu engang viser os hvor vigtig videnskab og religion er – disse er afhængige af hinanden og bør derfor ikke sættes op mod hinanden som modsætninger eller blive holdt adskilt.

Frigiv sjælen og oplev den sande mening med livet. Find Guds forsvundne skatte, find Paradiset…

Gud ved bedst.

”Allahumma sallee ‘ala Muhammadin wa ‘ala ‘alee Muhammadin, kamaa sallayta ‘alaa Ibrahima wa ‘alaa aalee Ibrahima, Innaka hameedum-majeed. Allahumma barik ‘ala Muhammadin wa ‘alaa ‘alee Muhammadin kamaa barakta ‘alaa Ibrahima wa ‘alaa aalee Ibrahima innaka hameedum-majeed.”

(Oh Allah. Send lovprisninger på Muhammad og på Muhammads familie, som Du sendte lovprisninger på Ibrahim og på Ibrahims familie; Du er i sandhed Den Prisværdige, Den Forherligede. Oh Allah. Send Velsignelser på Muhammad og på Muhammads familie, som Du sendte velsignelser på Ibrahim og på Ibrahims familie; Du er i sandhed Den Prisværdige, Den Forherligede.)

 

Denne artikel er skrevet med kun et formål og det er at sprede Allahs lov og orden. Insha’Allah.

(del 3 af 3), skrevet af M. Khan

Oversæt/Translate (Vær opmærksom på at oversættelsen IKKE kan garanteres at være korrekt). Translate to English Oversæt til norsk
juli 8th, 2013 by admin | No Comments »

Sjælens styrke: drømme, sygdomme og balance (del 2 af 3)

(del 2 af 3)

- Psykosomatiske sygdomme; sjælen, psyken og kroppen -

Mange mennesker har kropslige symptomer, uden at lægen kan finde nogen direkte kropslig forklaring på dette. Oftest drejer det sig om forskellige smerte- eller ubehagstilstande, men der kan også være tale om lammelser, sanseforstyrrelser osv. Mange har nerver og samtidig kropslige sygdomme i mere traditionel forstand. Endelig er lidelserne hyppige, hvor psykiske faktorer kan være en af årsagerne – blodtrykssygdom, mavesår, astma, visse led-, hud- og hormonsygdomme. Slår vi alle disse tilfælde sammen med nervøse tilstande og sindslidelser, omfatter de noget over halvdelen af de problemer, lægerne møder i en normal lægepraksis.

Der findes mange forskellige definitioner og forsøg på at klassificere psykosomatiske sygdomme. Bølgerne går højt i denne diskussion, og endnu er der ikke meget lagt fast, hverken når det gælder begrebet eller behandlingsmetoderne. Fremskridt indenfor psykologi, neurofysiologi og hormonforskning er imidlertid vigtige elementer i den psykosomatiske forskning. I den senere tid er der også kommet bidrag fra kommunikationsteorien.

Den almindelige opfattelse er, at det oftere er kvinder end mænd, der lider af psykosomatiske sygdomme. Dette kan bl.a. føres tilbage til kvinderollen og familiemønstret i vort samfund. Kvinder defineres først og fremmest som hustruer og mødre og piger som potentielle hustruer og mødre. Det kan være vanskeligt for begge at opfatte sig selv som selvstændige individer med egne følelser og behov. Kvinder får derfor ofte færre direkte udtryksmuligheder og bliver mere afhængige af kropssproget som udtryksmiddel.

En tilsvarende model fra kommunikationsteorien er blevet benyttet til at forklare, at der synes at være en overhyppighed af psykosomatiske sygdomme i samfundsgrupper med lav uddannelse.

Vi kan forstå at psyken påvirker vores fysiske tilstand via stress, som kommer af dårlige situationer fx. pressede situationer, traumatiske oplevelser, negativ livsstil osv. Og hvad er så den egentlige årsag til disse psykiske forstyrrelser, som påvirker vores fysiske tilstand? Det kan videnskaben endnu ikke forklare.

Stress er årsag til mange sygdomme og skiller sig ud som nummer ét dødsårsag blandt menneskeheden i dag.

“Vi er født i smerte, vi dør i smerte og i mellem er der smerter både psykisk og somatisk”. Man kan ikke undgå stress i livet og vi kan heller ikke leve uden stress. Det er afgørende for udviklingen af menneskelige evner. Men derudover er det yderst skadeligt for den menneskelige krop. Minimering af stress inden for acceptable grænser er målet for moderne fysisk og psykologisk terapi.

For at finde en løsning på dette samfundsproblem kan det være nødvendigt at søge svar fra det åndelige plan. Ligesom det fysiske er afhængig af det psykiske, så er det psykiske afhængig af det åndelige. Vi vil derfor forsøge at analysere, hvordan man via islamisk praksis har bidraget til at løse de psykologiske problemer, som har hjulpet mange med at få en bedre sundhed via en positiv livsstil.

I det følgende drøftes det mest almindeligt praktiserede, i lyset af islam, som minimerer stress og skaber afslapning både fysisk, psykisk og åndeligt. Der vil så vidt muligt tilføjes videnskabelige forklaringer hertil.

- Balance i centrum -

Følgende metoder til afslapning er blevet udvalgt til den aktuelle diskussion:

  • Middagssøvn (Powernap)
  • Soveposition
  • Forbøn og Salaah (bøn), som et middel til afslapning og behandling
  • Troen på den Almægtige Skaber og Opretholder
  • Troen på efterlivet og accept af det uundgåelige
  • Hånd om naboer

- Middagssøvn (Powernap) -

En lille middagslur (Qailulah) er Sunnah. Værdien af ​​denne middagslur for kroppens samlede afslapning er for nylig blevet anerkendt af videnskabsfolk. En middagslur vil give afslapning til kroppen i dagtimerne, men det vil samtidig bidrage med at sove bedre om natten.

Det er anerkendt, at søvnløshed er en “stærk stressfaktor i sig selv”. Korte middagslure kan derfor blive praktiseret, som et middel for søvnløshed. Sunnah er ikke nødvendigvis at sove i løbet af dagen, men at lægge sig ned og slappe af. Dette er præcis hvad der kræves for korrekt afslapning efter moderne videnskabelige undersøgelser.

- Soveposition -

Vi er alle bevidste om kropssprog, når vi er vågne, men det er første gang vi har kunnet se hvad vores underbevidsthed siger om os, når vi er faldet i søvn.

Udover folks personlighed, har man også fået større viden om hvilken position der er sundest at sove i.

Ifølge et gammel ordsprog så foretrækker konger at sove på ryggen, den rige mand på hans mave og en klog mand på hans side.

Ifølge en undersøgelse hjælper ‘Frit fald positionen’ – hvor man ligger på maven med hænderne på puden, på fordøjelsen – mens ‘Søstjerne-positionen’ (på ryggen med armene over puden) og ‘Soldat-positionen’ (på ryggen med armene ned langs siden) kan medvirke til snorke- og søvnproblemer.

Og hvis du tilhører de 41 procent, der sover i fosterstilling så er du formentlig en følsom sjæl.

Mens man ligger i sengen slapper musklerne af i kroppen og omfanget af afslapning bestemmes af den soveposition man har valgt. Ligger man i fosterstilling på siden med arme og ben delvist foldede, er det muligt at vende fra side til side uden at løsne den fastsatte opsætning, hvilket formodes at være den bedste position med hensyn til fysisk komfort. Det har derfor været betragtet som den bedste stilling til afslapning.

Den soveposition Profeten Muhammed (saw) benyttede sig af var, at han lå på sin højre side med benene lidt bøjet, højre hånd under kinden og med hovedet mod Kaba. Denne stilling svarer til fosterstilling beskrevet ovenfor, og har helt sikkert haft en stor indflydelse på Profetens (saw) meget afbalancerede psyke og sunde helbred. Udøvelse af denne soveposition vil derfor bidrage med en masse til kroppens samlede afslapning, både psykisk og fysisk.

- Forbøn og Salaah (bøn), som et middel til afslapning og behandling -

Forbøn er fra tidernes morgen blevet brugt som en del af – eller den eneste – sygdomsbehandling. Men virkningen er først i de allerseneste år blevet undersøgt videnskabeligt.

Lægevidenskaben har specialiseret sig ensidigt i at bekæmpe sygdomme ud fra en materialistisk synsvinkel – dvs. uden den spirituelle dimension. Men selv den højtudviklede lægevidenskab kan naturligvis ikke helbrede alle sygdomme. Og her er det i første række bønnens magt, nogle forskere har besluttet sig for at undersøge – rent videnskabeligt.

Undersøgelser viser at patienterne der modtog forbøn havde færre blodpropper, mindre behov for vanddrivende behandling eller antibiotika, havde færre tilfælde af lungebetændelse, havde færre hjertestop og havde sjældnere brug for drop og ilt end de andre patienter. Patienterne vidste ikke at der blev bedt for dem, men alligevel oplevede de færre komplikationer og havde et kortere hospitalsophold end patienter, som ikke modtog forbøn.

Heri har man forsøgt at finde en naturlige forklaringer på den positive ”mekanisme” når der bedes for syge. Det menes at den positive effekt af bøn er virkelig nok, men en indtil videre ukendt fysisk kraft, sættes i gang når bønnen starter og modtages af den, der bedes for.

Mennesker, som tror på Gud og beder under deres sygdomme ser ud til at have et bedre helbred og kommer sig bedre end mennesker, som ikke tror og beder. At menneskers religiøse tro kan spille positivt ind på deres sygdomstilstand er dog ikke helt så utænkeligt. Den trøst og styrke, det giver i svære situationer, at have en Gud, må have en positiv psykisk effekt, men der er også undersøgelser, der tyder på, at troen påvirker vore hormoner og vores immunsystem.

Det hjælper de troende med at leve mere bevidst i nuet. En troende lever også mere afslappet, da han ved, at dette liv ikke er det eneste, der er. Og afspændingen styrker immunsystemet.

I bønnen koncentrerer man sig om Gud. Man sidder ikke kun foran Gud, men man står foran Ham, bukker ned foran Ham og til sidst knæler foran Ham.

Gud fortæller os:

Sandelig, Salaah er en forpligtelse for de troende, der skal overholdes på det aftalte tidspunkt.” (Koranen 4:103)

Islam er den eneste religion, hvor fysiske bevægelser af Salaah giver en sjælelig, psykisk og fysisk sundhed. For det første afspændes kroppens muskler under Salaah, og for det andet lettes sindet på grund af den spirituelle del.

Følgende fordele er blevet bemærket blandt dem, der udfører Salaah: Forbrænding af kalorier og vægttab, vedligeholdelse af muskeltonus og kropssammensætning, fleksibilitet (afhjælper stive led der oftest er et resultat af forkert brug af kroppen), øget stofskifte, forbedret cirkulation, forbedring af hjerte- og lungefunktion og aerob kapacitet, faldende risiko for hjertesygdomme (hvilket øger ens følelse af selvkontrol og reducerer stress), øger ens evne til at koncentrere sig, forbedring af udseende, reducerer depression, hjælper en med at sove bedre og giver appetit. Evidens er også akkumuleret, at dem, der udfører regelmæssig Salaah, undgår tab af knoglemasse (især hos ældre), således forbygges ​​knogleskørhed. Det er også muligt at forsinke aldringsprocessen og give en vis beskyttelse for helbredet senere i livet. De, der har udført Salaah gennem hele livet, får beskyttelse og en positiv effekt i form af sundhed og levetid. Dette modarbejder liv-afkortningens virkninger af cigaretrygning og overskydende kropsvægt. Selv folk med forhøjet blodtryk (en primær hjertesygdom risiko) reducerer deres dødelighed til det halve, og deres risiko for at dø pga. nogen af ​​de alvorlige sygdomme reduceres betydeligt. Det hjælper også personer med genetisk arv af tidlig død.

Angst og psykologiske reguleringer medfører en kæde af metaboliske ændringer, hvilket igen producerer skader i forskellige væv i kroppen – som forårsager ‘psykosomatisk sygdom’. Disse sygdomme er den største årsag til, sygelighed og dødelighed af menneskeheden i dag. Islamisk praksis skaber fred i sindet og sjælen udover at give fysisk afslapning. Det er uden tvivl, at hvis man følger Profetens (saw) livsstil og Sunnah, så vil det helt klart være en stor fordel for en – i dette liv såvel som i det næste liv.

Fortsættes…(del 2 af 3), skrevet af M. Khan

Oversæt/Translate (Vær opmærksom på at oversættelsen IKKE kan garanteres at være korrekt). Translate to English Oversæt til norsk
juni 24th, 2013 by admin | No Comments »

Sjælens styrke: drømme, sygdomme og balance (del 1 af 3)

Sjælens styrke: drømme, sygdomme og balance

”Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahim” (I Allahs navn, den Barmhjertige, den Nådefulde)

(del 1 af 3)

- Drømme vejleder os -

Sjælen der danner vores bevidsthed og adskiller mennesker fra ikke-mennesker, bevidst eller ubevidst, i søvne eller vågen findes virkeligt. Dette er dog ikke enkelt at forklare med ord alene. For at kunne forstå helheden og meningen, kræver det en kombination af en logisk – videnskabelig forklaring, og en spirituel – religiøs forklaring. Ved at koble disse to modsætninger sammen og tilføje lidt af vores egen personlige oplevelse, vil en bedre forståelse kunne opnås.

Sjælen kan ikke forstås af en materialistisk hjerne, der vil miste evnen til at tænke på det overnaturlige. Ingen kan identificere dens overnaturlige definition, men alle føler dens eksistens. Hver af os har sine egne drømme. Vores materialistiske evner kan ikke forklare, hvordan vi kan se sådanne drømme i løbet af vores søvn. Den eneste sandsynlige forklaring er, at der i det følgende vers af den Hellige Koran står:

”Det er Allah, der tager sjæle (af mænd) ved død; og dem, der ikke dør (tager Han) i løbet af deres søvn: dem, som Han har befalet død over, holder Han tilbage (fra at vende tilbage til livet), og resten sender Han tilbage (til deres kroppe) for en udtagen periode, sandelig i denne er tegn for dem, der eftertænker.” (Koranen 39:42)

Ifølge dette vers kan vi forstå at sjælen er en hellig del af vores organer, som alle tilhører Gud. Dette Koran vers definerer døden som en fuldstændig tilbagevenden af vores sjæle til deres sande ejer; Gud. Under vores søvn; forlader sjælen også vores krop, men for en begrænset tid bestemt af hvor meget vi sover. Dette betyder, at drømmen er en fri rejse, hvor sjælen er langt væk fra vores materialistiske organer i ukendte verdener, der hverken er begrænset af tid eller sted. En sådan erklæring giver adgang til logiske og åbenbare definitioner af sjæle, død og drømme. Ingen kan finde nogen årsag til denne angivne logiske forklaring om begrebet: sjælen forlader vores krop ved død og under søvn. På trods af sjælen er ude af kroppen mens vi sover, så er vores kroppe stadig i live under søvnen. Dette må betyde, at vi har et livsmateriale der holder os i live, som vi kalder ”ånden”.

Mens vores sjæl har forladt vores krop i søvnen, dvs. at vores livsform skifter fra et bevidsthedsniveau (den materialistiske livsforståelse – at leve med kroppen) til et andet niveau (den spirituelle livsforståelse – at leve med sjælen). Samtidig nævnes der i dette vers: At der findes tegn for dem, der eftertænker drømmen og sjælens rejse. Dette må betyde at der findes guddommelig viden i drømme, som vores rejsende sjæl kan opleve og transportere fra det ene bevidsthedsniveau til det andet, dvs. fra den spirituelle verden til den materialistiske verden. Dette kræver dog en tilegnet viden og tilladelse fra Gud.

- Menneskets skabelse er unik -

Det anførte skelner mellem tre elementer i det menneskelige væsen (nafs/egoet):

1)      Sjælen er kilden til en moralsk, bevidst, tænkende, villig og følelsesmæssig karakter af et menneske. Den er evig og begrænset i vores krop i vores bevidste liv, og vender tilbage til Gud, der dygtiggjorde den i vores menneskelige organer til at udføre specificerede funktioner, og Gud vil lønne vores sjæl efter vores handlinger. Sjælen er den rige selvbevidsthed og er sammensat af sind, følelser og vilje. Under vores søvn; er sjælen fri til at spørge sin særlige overnaturlige verden langt fra vores levende kroppe, og indhente viden til den materialistiske verden. Dette er stadig en mystik indenfor videnskaben.

Gud fortæller os:

”Og bered jer i ærefrygt på den dag, da I skal vende tilbage til Gud. Da vil hver eneste få løn efter fortjeneste, og ingen vil lide uret.” (Koranen 2:281)

2)      Det materialistiske organ af mennesket består af 5 sanser, som hjælper os med at forstå vores omverden. Den består af 15 større grundstoffer. 72 procent af kroppen består af ilt. Disse nødvendige elementer findes i jorden i forskellige sammenhæng. Ved dødsfald, nedbrydes ens krop i disse grundlæggende elementer og vender tilbage til jorden.

Gud fortæller os:

”Af jord har Vi skabt og formet dig. Til jorden giver Vi dig tilbage – og fra jorden vil Vi atter rejse dig op” (Koranen 20:55)

3)      Ånden er et transcendental livsmateriale af det menneskelige væsen og er Guds gave til alle levende væsener. Det er et bevis for eksistensen af sin Opretter. Enhver menneskelig krop er dannet af omkring 100 milliarder-celler. Sådanne celler er ikke andet end kemiske forbindelser der dannes fra jordens elementer. Ånden giver disse celler evnen til at udføre de forskellige livsfunktioner såsom vejrtrækning, fordøje, udskille, mv. Ingen kan give liv til sådanne ”døde” kemikalier. Det er en hemmelighed, som kan være svært at forstå for vores materialistiske organer eller hjerne.

Ingen kan finde en specifik definition af ånden eller sjælen. Ifølge Koranen, befinder vi os i en begrænset kreds af videnskab, der ikke kan anerkende sådanne overnaturlige, men reelle enheder. Dette er nævnt i det følgende vers i Koranen:

”De spørger dig om Sjælen (af inspiration). Sig: ”Sjælen (kommer) ved befaling af min Herre: af kendskab er det kun en lille del, der er tildelt jer, (O mænd!)”.” (Koranen 17:85)

Ifølge Koranen var det sådan Gud pustede sjæl i Adam:

”Da jeg formede ham (i det rette forhold), og pustede i ham Min sjæl, hyld ham da med respekt.” (Koranen 38:72)

Tilsvarende, i henhold til følgende vers i Koranen, puster Gud en ånd  i alle Adams efterkommere under deres dannelse i livmoderen af deres mødre:

”Og skabte hans afkom fra en essens af arten af ​​en foragtet væske: Men Han formede ham med det rette forhold, og åndede i ham noget af Hans ånd. Og Han gav dig (evner) hørelse og syn og følelse (og forståelse): lidt taknemmelighed bør I vise!” (Koranen 32:8-9)

I livmoderen er der blot levende væv før det får tildelt Guds gave, sjælen, ved overgang fra dyrets væv til menneskefoster. Denne overgang er nævnt i følgende vers fra et kapitel, eller Surah af Koranen kaldet “De Troende”.

”Mennesket har Vi skabt fra en essens (af ler); Så har Vi placeret ham som (en dråbe) sædcelle i et hvilested, fast monteret; Så har Vi ført sperm ind i en klump af størknet blod; så i denne klump har Vi lavet (et foster) klumper; og så har Vi af det formet faste knogler og klædte knoglerne med kød; derefter har Vi ud af det udviklet et andet væsen. Så velsignet være Allah, den bedste til at skabe! Efter det, på sigt vil I dø. Igen, på Domme Dagen vil I blive rejst op.” (Koranen 23:12-16)

Ifølge dette vers kan vi konkludere, at det materialistiske liv, eller ånden, er noget andet end sjælen, og det starter med levende væv i livmoderen. Begge disse ord, ånd og sjæl, har et unikt udtryk på arabisk: ”Rouh”. Både ånden og sjælen, er ubestridelige overnaturlige gaver fra Gud. Gud er Opretter af dette liv og dermed Skaberen til alle “levende” væsener. En af Hans hellige Egenskaber er, at Han leverer liv til den Han ønsker og tager det fra den Han ønsker. Alle levende væsener har sådant en overnaturlig Guds gave, som kaldes for “ånden”. Han skelner den menneskelige race fra andre levende ved at puste noget unik i dem, som kaldes for “sjælen”.

- Sjælen er ikke-materiel og kan frigives -

Meget litteratur er forvirrede med ordene ånd og sjæl. Forskellen kan beskrives meget kort:

Ånden = Super naturligt materiale af livet, der forvandler jordens mudder-elementer til vejrtrækkende, handlende, spisende, bevægende, sansende, fordøjende, udskillende levende væsener. (Tildelt til alle levende væsener).

Sjælen = Super naturlig gave til den menneskelige race, der fastsætter menneskets sind, vilje, bevidsthed, holdninger, følelser osv. Sjælen gør os i stand til at tænke, lære, kærlighed, beslutte, vælge, tro, adlyde, osv. Gennem en udvikling af hjernen opnår vi et sind, som gør det muligt at tænke og handle for os selv i stedet for at reagere på impulser/påvirkninger kun gennem instinkter. (Tildelt kun til mennesket).

Der er endnu ingen der kan gå dybere med at definere sådanne guddommelige hemmeligheder. Vores begrænsede materialistiske videnskaber kan blot indse eksistensen af ​​sådanne overnaturlige identiteter. Drømme repræsenterer ubestridelige beviser for dets eksistens. Koranen er foreløbig den eneste fornuftige forklaring på, hvordan vi ”ser” vores drøm når vi sover. Dette er et rationelt bevis for eksistensen af Gud, som begavede os med sjæl og liv. Alle vores videnskaber er også afhængige af logiske antagelser, der tilbyder logisk forklaring på sete fænomener; Bohrs model af atomet; tyngdekraften mellem masser, som Jorden og månen; Maxwell’s forestilling af den stråling, som elektromagnetiske bølger danner af ortogonale elektriske og magnetiske bølger; Schrödingers ligning for fastlæggelse af partikler og energi, som bølger; osv.

Videnskaben har endnu ikke defineret disse fænomener, men en ting videnskaben er klar over er, at disse fænomener findes og en grundigere forskning er nødvendig. En videnskabelig definition af dette mystiske fænomen vil hjælpe mennesket med at få en bedre livsforståelse og endda give os muligheden for at dyrke disse specielle evner, som vi allerede er tildelt.

Vi ved at ånden er hellig og dens funktion er at opretholde vores liv, så vores mekanisme (krop) kan fungere, dvs. den er bundet til vores krop. Åndens funktion stopper først når døden indtræffer os, og ellers er den konstant kørende. Vi ved også at sjælen er ”fanget” i vores krop og dermed begrænset til funktioner som gengiver vores personlige karakter. Ved at frigive sjælen fra kroppen (enten via en drøm eller mens man er vågen), kan sjælens sande funktioner udbryde. Det er derfor, først og fremmest, vigtigt at vi begynder at give slip på det materialistiske liv og begynder at leve et mere spirituelt liv.

Gud fortæller os:

O du jinn og mennesker, hvis du kan gennemtrænge de ydre grænser for himlene og jorden, gå videre og trænge igennem. Du kan ikke trænge ind uden tilladelse. Så hvilken af ​​de fordele fra din Herre vil du benægte?” (Koranen 55:33-34)

Med dette kan vi forstå, at hvis Gud tillader os det, så er det muligt for os at frigive vores sjæl og rejse ud af vores krop. Med sådan en rejse vil vores sjæl ikke være bundet af fysiske rammer eller tid, hvorfor det er muligt at rejse til steder på jorden, men også ud i rummet og opleve universet.

Gud fortæller om et bestemt sted, som vi kan finde i centrum af universet og i Mekka:

Det første hus udpeget for mennesker var på Bakka. Det er et sted fuld af velsignelser og vejledning for alle væsener.” (Koranen 3:96)

Dette fortæller os at der findes et sted, hvorfra det er muligt for vores sjæl at indhente guddommelig viden fra og dele det med vores hjerne. På den måde har Gud, hvis Han ønsker det, givet os muligheden for at løse dagligdagens udfordringer og få et bedre liv på jorden og i det hinsides liv efter døden.

Fortsættes…(del 1 af 3), skrevet af M. Khan

Oversæt/Translate (Vær opmærksom på at oversættelsen IKKE kan garanteres at være korrekt). Translate to English Oversæt til norsk
maj 31st, 2013 by admin | No Comments »