Menneskerettigheder i Islam

RETTIGHEDER I ISLAM

“Islam påbyder retfærdighed (og retfærdig bedømmelse I alle forhold) samt hengivelse til at gøre godt og gavmildhed overfor slægtninge, Han(Allah) forbyder jer uanstændighed, nedrighed og ond adfærd(alle forbrydelser mod Religionen, liv, personlig ejendom, ærbarhed og sindets og kroppens sundhed)”. – (Quran, An-Nahl, 16:90)

Islam er blevet sendt for at bringe fred og glæde til mennesker både i denne verden og i det hinsides. Et af de grundlæggende krav til glæde i denne verden er retfærdighed, og det grundlæggende krav til retfærdighed er respekten for menneskers rettigheder. Islams opfattelse af rettigheder og friheder er bred og omfattende sammenlignet med andre religiøse eller legale systemer, og Islam anser beskyttelse af rettigheder for et religiøst krav.

Et af Guds navne, der nævnes i Koranen, er al-Haqq, som kan oversættes til Sandhedens og Retfærdighedens Gud. Islam fortæller, at alle rettigheder strømmer ud fra Guds navn, al-Haqq. Gud er ikke alene kilden men også sikkerheden for disse rettigheder.

Islam anerkender alle de rettigheder, der for tiden hyldes i den moderne verden. Den introducerede, allerede for 14 århundreder siden minoritetsrettigheder, barnets rettigheder og miljørettigheder, som den vestlige civilisation først begyndte at få øjnene op for i det 19. århundrede.

Rettigheder for handicappede og forældreløse, retten til beskyttelse, rejsefrihed samt retten til uddannelse er sikrede i Islams grundlæggende kilder, mens den moderne verden først for nylig er begyndt at vise interesse for dem.

I Islam bliver rettigheder og friheder studeret under forskellige overskrifter. Vi vil, uden at kategorisere disse rettigheder og friheder, undersøge individuelle rettigheder og rettigheder under adskilte overskrifter. Denne begrænsede artikel kan naturligvis ikke tjene som en udtømmende afhandling om rettigheder og friheder i Islam. For eksempel blev sjælens rettigheder, ret til ly (beskyttelse), rejsefrihed og adskillige andre emner ikke taget med i denne artikel.

Hvert enkelt studie, der skildrer gode sædvaner, som Islam indførte, vil blive underkastet kritisk granskning, på grund af uoverensstemmelsen mellem teori og praksis i den islamiske verden. Islam taler for at en ideel verden kan blive bygget af ideelle mennesker, og lægger af den grund stor vægt på at uddanne sådanne ideelle mennesker. Desværre kan nutidens mennesker næppe betegnes som ‘ideelle´ mennesker. Af denne grund vil denne artikel ikke blot tjene som en reference for ikke-muslimer, men også som en opfordring til muslimer om at indføre de gode vaner, Islam påbyder.

(fortsættes – Del 1/10)

Gengivet af Cihan Baran 

image_pdfVis som PDFimage_printUdskriv