Uddrag af Bogen Det Tredje Øje

(Uddrag fra side 2 ff fra Bogen Det Tredje Øje, der udkommer i slutningen af året, bogen er skrevet af Rizwan Tabassum)

Den Åndelige Verden og Menneskets Ego!

Ja både positive og negative erfaringer er der nok af med åndelige fænomener. Folk, der har haft nogen kontakt til åndelighed, spiritulisme, åndefordrivelse, hellige mennesker, satanister mm… alt sammen, der udspringer fra en verden, som ikke er umiddelbar synlig for det blotte øje…. Men hvad foregår der egentlig, når folk som clairvoyanter, vodoo-udøvere mm.. kan udføre og se noget andre ikke kan? Er de i en og samme kategori? Hvor får de hjælp fra? Er de overmenneskelige? Hjælper Gud dem eller Satan? Virker det også hvis man ikke tror på det? Hvorfor kræver de penge?

Hvorfor er nogle mennesker direkte hadske og fjendtlige mod disse? Hvorfor anerkender videnskaben ikke dem? Kan alle gøre det? Er der nogen, der har direkte kontakt med Skaberen? Er der flere skabere? Er der en anden form for ophøjethed eller agenter, der arbejder for en kraft, herunder engle? Hvad er ånder? Hvad er døde menneskers sjæle? Hvem er Satan? Hvem har egentlig patent på alt dette? Har det noget med religion og gøre? Hvorfor er der clairvoyanter, der slet ikke tror på noget? Findes der andre verdener?

Alle disse spørgsmål vil jeg forsøge og besvare i det følgende, idet jeg igennem de sidste 4-5 år har været ude for de fleste tilfælde og erfaret nogle af episoderne selv. Endvidere vil jeg berette om den indre rejse, dens forskellige stadier, dets betingelser, dets fordele og ulemper og endelig mine egne erfaringer med den… og mit indblik i de forskellige former af den… dog med udgangspunkt og rod i sufismen, der har lært mig denne rejse og ændret mit eget liv.

For at få indblik i alt dette er det meget vigtigt, at vi anerkender som mennesker, at vi er dødelige. At vi ikke selv er herre over alt. Ikke nødvendigvis eksistensen af en skaber eller en Gud, men det at intet er tilfældigt, heller ikke universets skabelse, som i dag er dokumenteret meget godt af videnskaben i form af DNA-molekylet, som indeholder data og information om alt i et menneske og dyr. Forleden så jeg en dokumentar på Discovery, hvor de fleste top-videnskabsfolk var enige om at forkaste Darwins teori om evolution på grundlag af DNA-molekylet, idet det er så systematisk komplekst indrettet med informationer at det umuligt kan være skabt af sig selv heller ikke via evolution. Man var således enige om at der var en velgennemtænkt plan og systematik, altså en form for intelligens, der havde skabt DNA-molekylet. Længere er man så ikke kommet med videnskaben.

Dette faktum fortæller os, at vi ikke er herre over vores DNA-molekylet. Vi kender det fra hverdagslivet, hvor vi har lagt en ting et bestemt sted, men på et andet tidspunkt kan vi slet ikke finde den og er rigtigt irriterede og til sidste bliver vi klar over, at vi faktisk ikke kan styre alt alene og er afhængig af en partner, der kan hjælpe til eller noget hjemmehjælp….  Ligeledes på arbejdet er vi afhængig af kollegaer ikke kun for udførelse af arbejdet men også for at vi som mennesker kan trives, idet isolerede mennesker alt for hyppigt kommer i depression… vi er således som mennesker afhængige af andre menneskers selskab og snak med andre mennesker, uden hvilket vores sindstilstand kommer i ubalance… *(afhængighed, sport, familie, krop, mad, drikke, vitaminer mm., kærlighed, venskab, læge, kommune, stat, verden)…..

Ubevidst anerkender vi altså alle, selvom mange af os ikke siger det, at vi ikke er herre over os selv og at andre faktorer som miljø mm. Spiller ind i vores dagligdag. Når man endelig har anerkendt dette kan man komme et skridt videre, idet ved anerkendelsen af at man er fejlbar, ligger der også noget dybt, nemlig viljen til at fejlsikre eller se på roden til fejlene, dvs. foretage en rejse til det sted, hvor fejlene opstår henne.

Vi kender det fra, når vi er sur på en person, som virkelig har trådt på vores tæer eller bare sur på en person, som vi virkelig elsker. Så har vi det ikke godt, selv folk, der ikke har gjort noget, reagerer vi kraftigt over for, faktisk bliver alt omkring en påvirket. Dog kun indtil, vi har rettet op på det ved at snakke med personen, evt. undskylde eller ved at hævne os. Efter at blive gode venner eller hævne os, så er vi normal igen. Hvad skyldes dette? Hvorfor kan vi ikke bare ignorere det?

En person, der gør en handling, der virkelig gør en anden person sur. Den sure persons ego tager ovre og forlanger hævn eller undskyldning. I mange tilfælde er en undskyldning ikke nok… der skal ske noget med personen eller også skal personen isoleres helt fra den sure persons omgangskreds…Hvorfor kan denne person ikke bare tage sin surhed i sig eller slet ikke blive sur? Et spørgsmål om egoets magt over denne person. En magt, som udfolder sig på mange måder og i enkelte tilfælde også viser sig at være til nytte for en eller begge parter men for det meste ender i noget dårligt…

(Uddrag fra side 4 ff.)

Voodoo og magi!

Voodoo kommer fortrinsvis fra det antikke Grækenland, idet det er ældgammel trolddomskunst, men selve betegnelsen er taget fra Afrika, hvor heksedoktore og de såkaldte medicin-mænd ved hjælp af nåle og dukker kunne gøre personer syge og raske, dvs. forhekse folk, sætte sygdomme på folk ved hjælp af onde ånder og tage dem væk igen. En form for voodoo har også fandtes i Asien i flere årtusinder, herunder Indien, Kina og specielt det nuværende Bangla Desh, der er berømt for sort magi. Denne sorte magi, den asiatiske betegnelse af voodoo blev brugt og bruges den dag i dag for at hævne sig over folk pga. jalousi eller andre tvister, også pengemæssige stridigheder blandt familiemedlemmer og andre forretningsfolk. Målet er således at igennem den sorte magi opnå det som man ønsker f.eks. at en person bliver så syg, at personen er ude i stand til at arbejde eller tage en uddannelse eller at et ægtepar går fra hinanden eller en persons død eller at en person bliver forelsket i en… mm… alle disse og mange andre former for ønsker, man ikke kan få realiseret prøver man at få realiseret gennem folk der udøver hemmelig sort magi mod betaling. Sort magi stammer dog fra oldtiden, hvor det helt i starten blev brugt fortrinsvis til at få folk fra hinanden, specielt ægtepar og er siden vokset mht. udførelsesemner ubegrænset. Den sorte magi, voodoo og andet magi betegnes som værende negativ som udgangspunkt, idet dette forhold skal tages pga. nogle faktorer, der senere skal tages i betragtning.

Sufierne!

Mens mange clairvoyantere beskæftiger sig med ånder, har nogle islamiske sufier specialiseret sig i nedbrydelse af den sorte magi. Disse sufier har forskellige rang afhængig af deres styrke og ophøjethed men ikke status. Deres status kommer af deres rang. Nogle af disse er i fortiden blevet så berømte for deres healing, åndefordrivelse, nedbrydelse af sort magi og åndelighed, at store kæmpemæssige gravpladser, de såkaldte “darbaars” er bygget efter deres død ved deres grave, hvor folk stadig tager hen for at bede til dem. Fælles for disse personer var, at de alle var muslimer og meget hellige, ikke imamer,, men sufier, der mediterede næsten 24 timer i døgnet, også når de sov, og kunne helbrede og bede for alt… De blev kaldt walier eller ven af Allah(Gud)… nogle sufier blev så ophøjede i rang, at de til sidste fik denne rang som ven af selveste Gud. De blev respekteret mest og kom forreste i rækken selv før imamer og teologer, muftier og mustahid… Altså forreste i præstestyret.. Men fælles for disse var, at de havde fået magt over deres eget ego og havde ikke nogen indre vilje andet end tilbedelse af Allah.

I Islamisk teologi er en muslim, der opfylder sharia, altså Quranens befalinger og dermed lov, en mumin, dvs. en person, der opfylder alle befalinger.. For at være sufi skal man være mumin, dvs minimum opfylde alle forpligtelser og afholde sig fra alt, hvad der er forbudt… Der findes som bekendt mange muslimer, og nogle af dem er således mumin og nogle af dem sufier. Det skal dog understreges, at ikke alle sekter af Islam tror på sufismen. Der er nogle, der mener, at sufismen slet ikke hører til Islam. Vi vil dog ikke tage denne diskussion op, idet vi går ud fra, at når de læser trosbekendelsen, er de muslimer. Ud af alle sufier i verden bliver 124.000 personer valgt af selveste Allah(Gud) til og være de såkaldte Walis,…. Og ud af disse 313 til at kommandere over de 124.000 til og være Avtaars el. Sultans. Dvs. de er stadig wali men udvalgt til at komme et trin højere op. Ud af disse 313 er der 40  Abdaal,  og ud af 40 Abdaal er der 4 Kutb og til sidst i pyramiden en 1 Ghous. Ghous er den der har direkte kontakt og formidler ethvert budskab fra Allah til Profeten(saw), Ishaba( …), Ahlul-Bait, Imamer….. om der findes andre i dette hierarki, ved kun Allah Må Allah tilgive mig, hvis jeg har glemt nogen og hvis jeg har remset noget forkert op. Det er dog meget komplekst og forstå og vil blive uddybet med eksempler senere, idet det er vigtigt at få remset dette hierarki op for at forstå åndeligheden i Islam.

Der er mange der mener, at sufismen ikke har noget at gøre med Islam. For at svare på dette spørgsmål går vi til dybden i Quranen, som lærer en at afholde sig, dvs. at lære disciplin og ikke kun følge sine lyster, minimere lysterne og få sig eget ego ned på jorden for at ophøje sin sjæl og give den sundhed og komme tættere på Allah. Quranen lærer en at foretage en indre rejse gennem tilbedelse af Allah via bøn(salah), recitering af Quran og gode gerninger. Sufierne reciterer Quranske ord i gentagelser og foretager eller prøver og foretage en indre rejse. Quranen lærer herved selv muslimerne om den indre rejse og sufismen, men betegnelsen er dog misvisende, idet findes også sufier nu om dage der ikke er muslimer. …..(uddybning)….

Vækningen

Han var fordybet i sit eget jeg, i nydelse, lyst og lykke, herunder penge og magt, det var hvad hele hans liv drejede sig om, som mange andre unge mennesker i Danmark og ældre…..

Indtil han en dag besøgte en ældre mand, en mand på 80 år, pensioneret og som boede med sin kone og søn. Det interessante ved ham var, at mange mennesker besøgte ham, mennesker, der havde problemer med sygdomme, depressioner, onde ånder, besatte huse mm.. Min kontakt med ham kom da et familiemedlem var syg og skulle under behandling. Derefter kunne jeg lide og tage hos ham, og han kunne vældigt godt lide mig, selvom jeg måske ikke ligefrem levede efter Islams regler. Det blev til et venskab, hvor jeg næsten var hos ham hver anden eller tredje dag.. specielt på tidspunkter, hvor han skulle åbne sin faste, idet han fastede hver dag fra solopgang til solnedgang hele årets 365 dage. Det mærkværdige skete en dag, hvor jeg var lidt ked af det pga. det kommende udfald af en sportskamp og kontaktede ham i min nedtur. Han endevendte udfaldet af denne kamp med nogle simple ord, idet han ønskede at jeg skulle være glad, og til min og alle mine venners store overraskelse vendte udfaldet af kampen således mirakuløst svarende til at et fodboldhold, der var bagude med 10-0 endte med at vinde 11-10 i det sidste kvarter.

Hele denne episode og nogle andre, herunder en dag, hvor jeg havde kraftigt hovedpine, og i stedet for at tage mine normale migrænepiller lod jeg ham heale mig med et pust, gjorde at jeg fik mere og mere tiltro til, at han besad overnaturlige evner. Jeg havde en indre ro hos ham, når jeg var sammen med ham, havde lyst til at være en rigtig muslim, havde lyst til at høre og se, hvordan han med ord fra Koranen faktisk healede folk ved at læse på dem, puste mm… og hvordan han nogle gange kunne fortælle mig, hvad jeg havde lavet…..

(Uddrag fra side 5 ff)

Koranen fortæller om denne deling af krop og sjæl, idet det er sjælen, som er et menneskes id, i denne verden og efter døden. Det er sjælen, der repræsenterer det enkelte menneske, kroppen er således kun et mekanisme, som er til brug i denne verden. Endvidere optræder sjælen også i Bibelen og Toraen samt i andre religiøse skrifter samt i almindeligt litteratur skrevet af folk, som ikke troede på Gud eller havde nogen religion.

Nogle amerikanere, der har været tæt på døden, har i nogle udsendelser fortalt om, hvad de oplevede, når de døde og genoplivede. Fælles for dem alle var, at de faktisk vandrede ud af deres kroppe og så kroppen og folk græde over deres krop. Disse udsendelser har været vist meget, men folk tager det mere som underholdning i stedet for at tænke over det. Også her bekræftes sjælens udødelighed.

Når Koranen reciteres føder det sjælen, dvs. at sjælen bliver stærkere og stærkere. Sjælens føde er således at tilbede Allah og at udføre de gerninger, som er positive og beordret. Når dårlige gerninger udføres, svækkes sjælen og vice versa. At recitere Koranen ophøjer sjælen og gør den stærkere. Dette berettes netop i surah Muzammil: “for visselig vil recitering af Koranen svække det dyriske instinkt og ophøje sjælen”.

Når sjælen bliver stærkere og stærkere, kan man på et tidspunkt blive i stand til at overføre denne positive energi fra sjælen til andre. Det kan være fysisk syge mennesker, mennesker i depression, mennesker med problemer og endelig mennesker med en svag sjæl og således hjælpe disse mennesker. Det er menneskelighed. At foruden at være i stand til at hjælpe de fattige med penge og mad, at hjælpe sin næste, naboen og familien, også at kunne være i stand til at hjælpe med noget andet, nemlig den positive energi, der udspringer fra sjælen.

Sufierne har specialiseret sig i denne viden, nemlig at gøre sjælen stærkere ved meditation. Det samme ses hos Buddhister, som mediterer for at opnå Nirvana* og Hinduer igennem Yoga*. Forskellen på de tre former er er dog, at sufierne i meget høj grad lægger vægt på foruden selv at opnå en positiv stærk sjæl, også at kunne være i stand til at overføre den til andre og således dele af den impulsivt og planlagt, også ved øjeblikkelig behov. Yoga-eksperterne har tilrettelagt et program for den enkeltes egen forbedring, således at vedkommende bedre kan være i balance med sig selv, og dette kan så bruges af alle. Buddhisterne sætter også fokus på individets egen balance. Nogle Buddhister og Hinduer spiser endda meget lidt mad, herunder undgår helt kød for at rense kroppen og dermed sjælen for dets dyriske instinkt, jf. ovenfor. De islamiske sufier lægger ikke meget vægt på mad-disciplin til og starte med, idet dette opnås naturligt sideløbende og efterfølgende, men i Islam er kød f.eks. ikke forbudt men overdrivelse og ustyrlighed af al form for mad er forbudt, idet egoet således får lov til at vokse og blive stærkere. Et ego, som faktisk er menneskets egen fjende. Grunden til at svinekød og alkohol er forbudt har også noget at gøre med sjælens svækkelse gennem kroppens svækkelse, som vil blive omtalt og forklaret senere i et selvstændigt kapitel.

Det Dyriske Instinkt!

Foruden egoet besidder menneksets nogle instinkter, f.eks. jægerinstinktet, samlerinstinktet mm.. , hvoraf nogle også udspringer fra eller har tilknytning til egoet. Det Dyriske Instinkt er menneskets tilbøjelig til, som ordet siger, at opføre sig i situationer, som dyr ville opføre sig. F.eks. en flok mænd, der er samlet i en bar og alle prøver og flirte med en eller flere piger og derved kommer i konflikt med hinanden. I starten af dette vil de være styret af egoet, idet de alle ønsker at score den pågældende pige((r, men hvis kommunikationen brister og alkoholen kommer til at svække deres ego(egoet er ikke kun negativt, men kan i situationer også være sund fornuft til fordel for en selv) kan det dyriske instinkt overtage i form af at en slagsmål startes. I dette slagsmål vil alle prøve og slå hinanden ned som dyr, herunder f.eks. løver eller tigre vil kæmpe om retten til at et område eller en hun. Dette uden at tænke sig om, idet hjernen i denne situation er i baglås på grund af alkoholen og vreden og situationen og heller ikke egoet kan nå at hindre, at man faktisk udsætter den kære krop for neddrivelse eller tilintetgørelse. En person, der ser det udefra, vil umiddelbart ikke kunne kende forskel på disse mænds adfærd i form af den hensynsløse, brutale og blodige samt absurde kamp med hvad dyr ville gøre i samme situation. Disse mænd har således i denne situation ladet deres dyriske instinkt overtage dem 100%.

Heller ikke pigen eller pigerne, det drejer sig om eller som slagsmålet vedrører, gør noget, som mennesker ville gøre, idet de selv stiller sig selv i en situation, hvor “hannerne” slås for dem, velvidende om risikoen for, at dette kunne ske taget atmosfæren, stedet og omgivelserne i betragtning(mange mænd, få kvinder, alkohol). Hunnen kan jo lide dette, at der kæmpes for hende, også i dyreriget, inderst inde. Ellers ville hunnen jo ikke gå ind i hannernes område. Hunnen, der ikke ønsker dette, holder sig langt væk fra hannernes område. Disse kvinder, hvis deres dyriske instinkt, som her er deres “jeg er den lækreste” – instinkt, overtager dem. Hvad forventer piger, der danser og udstiller sig selv foran mænd, som en hun, der er klar til at parre sig og som derfor foretager parringsdansen foran de sultne hanner? Kvinden, der danser på et diskotek eller en bar eller i det hele taget foran en flok fulde mænd, har efter min mening kun dette til formål, dog bevidst eller ubevidst. Og den med at kvinder bare kan lide og danse, holder ikke, idet de således bare kan danse derhjemme, også med højt musik og festlige omgivelser. Men disse kvinder har således behov for at danse, hvor der er mænd til stede, at kunne føle at mænd glor på dem, at kunne føle, at mænd synes de er lækre. At mænd gerne vil slå hinanden ihjel for deres skyld, at de kommer og flirter med kvinden, selvom kvinden måske er gift eller har kæreste på, alt dette styrker kvindens dyriske instinkt og egoet, som netop repræsenterer kvindens smukhed.

(Uddrag fra side 12 ff)

Det dyriske instinkt er også en drift, som kan styres ved hjælp af meditation. Det ses, at munkenes lyst til sex er minimal, idet de altid er i cølibat, altså skal holde sig væk fra kvinder og sex. Det ses at yoga-udøvere meget bedre kan styre deres sexlyster. Sufierne, hvoraf mange er gifte, har også kontrol over deres sexlyst, men modsat munkene og yoga-udøverne, er det ikke nødvendigt for dem at være i cølibat. Hvorfor mon det? Hvad får dem til at kunne styre sine dyriske instinkter, selvom de er gifte og er lige så meget sammen med deres koner, som de har lyst til? Svaret herpå er en indre ro, en indre balance, som bliver opnået gennem meditation af forskellige former. Ved meditationen koncentreres hele hjernemassen på et bestemt punkt, nemlig det indre, hvorved testosteron produktionen automatisk falder. Endvidere afholder man sig fra alt, hvad der kan få denne testosteron produktion og hormoner op og køre, herunder musik, dans, damer, fjernsyn, fornøjeligheder, fester m.m. Men hvad er det præcist, der gør, at de ved at foretage denne indre rejse kan hjælpe med at styre deres dyriske instinkt, lysterne, driften???

For at få svar herpå er det essentielt, at der foretages en systematisk analyse og vurdering af, hvad menneskets indre, foruden det fysiske(indvoldene m.m.) består af. Vi starter med at se på nogle negative elementer, nemlig had, jalousi, vrede, depression og angst.

Had

Had er den menneskelige reaktion på et andet menneskes adfærd over for den pågældende. En adfærd, som ikke umiddelbart har ført til noget godt, noget positivt, altså noget, der har forvoldt skade eller noget, som vedkommende føler, har forvoldt skade. Dette bevirker personen til at udvikle nogle af de samme elementer, som vedkommende er blevet udsat for, nemlig negative elementer kaldt for had. Had er således ikke alene en afstandtagen til en gerning eller en person eller begge, men afspejler denne persons fremtidige syn på den der forårsager hadet. Den forhadte er kommet til bevidst eller ubevidst at gøre noget, der har forårsaget, at en person har lidt skade enten fysisk eller psykisk eller materielt. Denne person er direkte årsag til, at et andet menneske udvikler et negativt element i sit indre og med til at gøre personen farlig for sig selv og sine omgivelser, idet hadet meget hurtigt kan udvikle sig til et ønske om hævn, dvs. gengæld. Men samtidigt sker der forandringer i denne persons indre, forandringer der forstyrrer roen og balancen i indret, hvis den da fandtes før gerningen.

(Uddrag fra side 17 ff)

Guds eksistens

Jeg kan ikke finde mine fest-bukser, hvor er det nu de er. Jeg leder alle vegne….er irriteret, føler mig magtesløs, prøver alt, kan bare ikke finde dem, fortvivlet tænker jeg på, der må være nogen, min kone, min mor en eller anden, der kan hjælpe mig med at finde dem. Prøver alle, ingen kan hjælpe, er fortvivlet. Hvad skal jeg gøre, kan det være rigtigt, at man kan føle sig så magtesløs??? Er der mon en Gud, der har styr over ALT? Dette ville jeg ønske i nuværende stund, så jeg kunne finde mine bukser, eller kunne blive beroliget, kunne være i en tilstand, hvor bukserne ikke betød så meget for mig, at jeg går hen og bliver så irriteret resten af dagen, og at min tilstand går ud over alle på mit arbejde uden at de er klar over, hvorfor jeg er sådan. Hvis de vidste det, ville de grine af mig, selvom de også selv har været i en lignende situation. Kunne jeg mon tænke på noget i bedre i denne verden? Jo, jeg skal til fest i weekenden, det er jeg op til. Men hvad så bagefter, fortvivlelsen kommer igen jo, det er en ond cirkel…..

image_pdfVis som PDFimage_printUdskriv