Bagtale – et islamisk perspektiv

Og hvorfor sagde du ikke, når du hørte det? “Det er ikke rigtigt af os at tale om dette: Al Pragt og Hæder til Allah, det er en meget alvorlig bagtalelse/æreskrænkelse”. Quran – (24:16)
Islam er en religion for fred, kærlighed og medfølelse. Løgne, mistro, bagtalelse, æreskrænkelse og sladder er fuldstændig fremmed for islam. De anses for at være blandt de mest destruktive af “Store synder”. Det er de fordi disse synder skaber fjendskab og uenighed blandt den muslimske Ummah og fører til dens ødelæggelse. De forårsager fjendtligheder mellem personer af samme husstand, mellem naboer, venner og slægtninge.Islam kræver, at vores forhold til menneskeheden bør være en af oprigtighed og ansvar. Det bør være hvor vi har respekt for den ære, omdømme og privatliv for andre. Islam lærer os, at vi ikke kun drages til ansvar for vores egne holdninger og handlinger, men også for det som vi har kontrol eller indflydelse på, i vores samfund og verden omkring os.

Lad os se, hvad Quran fortæller om bagtalelse og sladder –

Dette er den bog, i den findes vejledning, uden tvivl, for dem, der frygter Allah. Quran – (2:2)
Allah har forbudt de troende fra bagtalelse.

O I, der tror! Undgå megen mistænksomhed, da i handling(gerning) er noget mistanke en synd. Og spioner ikke ej heller bagtal en anden. Ville en af jer kunne lide at spise kødet af hans døde bror? Du vil hade det (så had bagtalelse). Og frygt Allah, sandelig, Allah er den, der accepterer anger, Den mest nådige. Quran – (49: 12)
Når vi afspejler dybt over denne assimilation bør det være tilstrækkeligt at holde os væk fra bagtalelse!Behandl ikke spørgsmålet om bagtalelse & sladder med ligegyldighed, fordi det er en stor synd.

Vogt dig, da du modtog det på din tunge, og sagde ting ud af din mund, som du ikke havde kendskab til, og du troede, at det er en let sag, mens det var mest alvorlig, i synet af Allah – Quran (24: 15)

Mange af os bagtaler og sladrer uden at tænke over det. Vi synes, det er mindre sag, men Allah minder os om at være forsigtige og selv om vi tror, vi gør noget af en lille størrelse er det faktisk af meget stor størrelse hos Allah!

Ulykke til alle bagtalere, fejl-findere!
Ulykke til ham, der samler rigdom og regner det for sikkerhedsforanstaltning,
tænker, at hans rigdom vil holde ham i live for evigt!
Nej, men [i det kommende liv] skal han være dømt til knusende pine!
Og hvordan kan man forestille sig, hvordan den knusende pine vil være?
En brand skabt af Gud,
som vil stige i de [skyldige] hjerter:
sandelig, det vil komme tæt på dem
i endeløse kolonner!

Quran – Surah Humazah – (104)
Allah lærer os at udtale sig imod bagtalelse, og prøv at sætte en stopper for det.

Og sagde du ikke, når du hørt det? “Det er ikke rigtigt af os at tale om dette: Pragt/Hæder (Glory) til Allah, det er en meget alvorlig bagtalelse” Quran – (24:16)

Mange mennesker har så travlt med at sprede bagtalelse/sladder som de hører, at de ikke selv tænker på om det er rigtigt eller ej.

O du, der har opnået tro! Undgå meget gætteri [om en anden] for, vær agt, nogle af [dette] gætteri er [i sig selv] en synd, og spioner ikke på en anden, og ej heller tillad jer at tale dårligt af en anden bag deres ryg. Ville nogen af jer kunne lide at spise kødet af sin døde bror? Nej, du ville hade det! Og være bevidst om Gud. Sandelig, Gud er en godtager af anger, en uddeler af nåde! – Quran Surah Hujurat – (49:12)
Shaitan (Satan) ønsker, at vi skal bruge vores tunger til at skabe konflikter og had.

Sig til mine tjenere, at de kun bør sige de ting, der er bedst(gode ting), for Satan skaber splid/uenighed/tvister blandt dem, da Satan er for mennesket en svoren fjende. Quran – (17:53)

Er vi faldet i Shaitan’s (Satan’s) fælde? Vi alle kan analysere os selv.

Lad os se, hvad profeten Muhammed(SAW) har sagt om bagtalelse i hadith. Allah swt siger i Quran –

Du har i Allah swt’s Profet(saw) en fremragende mønster af adfærd. Quran – (33:21)

Definitionen af bagtalelse
Profeten Muhammad(saw) sagde: “Ved du, hvad bagtalelse er?” De sagde: “Allah og hans budbringer ved bedst.” Han(saw) sagde: “Det er at sige noget om din bror, som ikke selv er tilstede, som han ikke ville kunne lide.” Nogen spurgte ham, “Men hvad nu hvis det, jeg siger, er sandt?” Allah swt’s Profet(saw) sagde: “Hvis det, du siger om ham er sandt, bagtaler du ham, men hvis det ikke er sandt, så du har æreskrænkt(Bukhtan/falsk rygte), skabt en løgn om ham.” (Muslim)
Vi må vogte vores tunger fra synder og bruge vores lemmer i handlinger af lydighed.

Profeten Muhammad(saw) sagde: “Ham der beskytter sin tunge fra ulovlige ytringer og hans private dele fra ulovligt samleje, vil jeg garantere ham indgangen til Paradis.” (Bukhari og Muslim).
Definitionen af de bedste muslimer.

“Jeg spurgte Allah swt’s Profet(saw): Hvem er den bedste muslim? Allah swt’s Profet(saw) svarede:” Han, som andre muslimer er i sikkerhed fra, fra det onde af hans tunge og hænder. “(Muslim)
Spotte mennesker i deres tilstedeværelse ved at foretage negative ansigtsudtryk eller i hånden gestus, mens de er uvidende er også en form for bagtalelse.Vi er nødt til at passe på at vores tunger ikke glider.

Når man vågner op om morgenen hver dag, advarer alle dele af kroppen tungen og siger,» Frygt Allah, for så vidt angår os, for vi befinder os i din nåde, hvis du er oprejst, vil vi være oprejst, og hvis du er skæv, vi blive skæve.””(At-Tirmidhee)”

“Den som tror på Allah og den sidste dag skal tale godt eller forblive tavs”. Abu Hureira 11/308 Bukhari al-fath Hadith
Bagtaleri er så udbredt, at det er blevet emnet for folks møder og en mulighed for at udtrykke deres vrede, betænkeligheder og jalousi. De, som medvirker til bagtalelse er bort fra det faktum, at de kun skader sig selv. Dette skyldes den kendsgerning, at på dagen for Genopstandelsen både vedkommende og den krænkede, vil stå for Allah: Hvem er den bare dommer, Allah vil give denne krænket person fra de gode gerninger af den person, der har krænket ham i overensstemmelse med hans forkerte ved bagtalelse.Nogle situationer giver os mulighed for at oplyse andre om, hvad man har gjort. Det er tilladt for os at underrette myndighederne, når nogen er uretfærdig overfor os eller andre. Det er tilladt for os at informere nogen, der kan hjælpe en gerningsmand fra at begå yderligere fejl. Det er også tilladt for os at fortælle dem, der søger vores råd om en person for forretninger eller ægteskab. I dette tilfælde er det ikke tilladt for os at skjule, hvad vi ved om den person, således at ansøgeren ikke vil blive snydt. Alle disse typer der tales om andre er lovlig.

Islam lærer os, at hvis folk bliver gjort til grin eller bagtalt i vores tilstedeværelse, skal vi forsvare deres ære. Hvis vi forsømmer dette, vil vi fratage os selv at få hjælp og nåde fra Allah – Hvis en mands muslimske bror er bagtalt i hans tilstedeværelse, og han er i stand til at forsvare ham, og gør det, vil Allah forsvare ham i denne verden og i næste. Men hvis han undlader at forsvare ham, skal Allah ødelægge ham i denne verden og den næste.(Baghawi).

Hvad vil vi gøre næste gang vi er fristet til at bagtale eller høre bagtalelse i vores tilstedeværelse? Lige nu er det er vores valg!Vi beder Allah Den Højeste, Mest Kraftfulde, at undervise os, det der vil være til gavn for os, og gøre til gavn for os ved det, som vi lærer.

Må Allah swt give velsignelser og fred til vores Profet Muhammed(saw) og hans familie og de der følger sunnah, Amin.

Skrevet af Web-α33

image_pdfVis som PDFimage_printUdskriv