Allahs Zikr!!!

Zikr (Dhikr) af Allah!

Bismillah ar-Rahman ar-Raheem (I Allahs navn, den Barmhjertige, den Nådefulde)

Zikr er det nyttigste gøremål, der findes for mennesker i denne verden.

Zikr – ”at højtideligholde (ihukomme) Allah” – lige meget hvor meget man vælger at fortolke ordets betydning, vil det aldrig være nok til at kunne beskrive den dybe betydning af ordet. I stedet kan man prøve at beskrive hvordan Zikr fungerer for at opnå en bedre forståelse af dens betydning.

1)   Den enkelte Zikr indeholder en bestemt funktion, som ved gentagende repetitioner i hjernen udvider hjernekapaciteten, – hvilket vil sige et kodeks som aktiverer dele af hjernen.

2)   Zikr, som gentagende gange repeteres i hjernen, udvikler evnen til at opfatte og giver adgang til at forstå og absorbere en bestemt viden, dvs. at et bestemt kodeks aktiverer en bestem viden i hjernen.

3)   Zikr udvikler energi og sender det videre til sjælen, dvs. at der i kroppen indlades hologrambølger, som forstærker sjælen i efterlivet.

4)   Zikr – giver en sikker og fast tro på Allah.

5)   Zikr – giver rettighed over Guddommelige informationer/meninger.

En række egenskaber er nævnt for oven, og på grund af at Zikr er et meget rost gøremål i Koranen, opfordres alle til at udføre Zikr, og for alle dem som ikke ser vigtigheden i Zikr advares kraftigt med disse vers:

“Og den som går væk fra Al-Rahmans (Den Barmhjertiges) Zikr (ihukommelse/bevidsthed), udpeger Vi (Allah) en Satan, således at han bliver hans tætte ledsager/ven. Disse (Sataner) vender med sikkerhed dem væk fra den rigtige vej, selvom de (folket) gentagent fantaserer, at de stadig er på den rette vej…” (Koranen 43:36-37)[note1]  

“Denne Satan hersker over dem således at han får dem til at glemme bevidstheden og ihukommelsen af Allah; de er Satans parti; nu er Satans parti sandeligt de tabende.” (Koranen 58:19)[note2]  

“Oh jer som tror! Husk Allah, husk Ham ofte.” (Koranen 33:41)[note3]  

“Og dem som går væk fra Min (Allahs) ihukommelse, hans liv vil blive let, og Vi vil få ham genopstået som en blind på dommedagen.” (Koranen 20:124)[note4]  

“Derfor husk (ihukom) Mig, og Jeg vil huske jer, og vær taknemmelig mod Mig, og vær ikke utaknemmelig mod Mig.” (Koranen 2:152)[note5] 

“Og når mine tjenere spørger Dig (Muhammad) om Mig, så svar at Jeg med sikkerhed er meget tæt på dem; Jeg besvarer bønnen på den bedende, når han kalder på Mig – så de (den bedende) burde bekræfte (svare) Mit kald og tro på Mig, således at de kan gå den rette vej” (Koranen 2:186)[note6] 

“Læs fra Bogen, som er blevet sendt til dig og bliv ved med at bede (Salah); bønnen (Salah) holder med sikkerhed (en) væk fra dårlige gerninger og ondskab, og visseligt er Allahs Zikr (ihukommelse) den største gerning, og Allah ved hvad du foretager dig.” (Koranen 29:45)[note7] 

Zikr har mange fordele for mennesket, se bare hvordan Profeten Muhammad Rasulullah (sallallahu alayhi wasallam – Må Allah velsigne ham og give ham fred) påpeger disse:

Mu’aadh Ibn Jabal beretter at Allahs budbringer (saw) blev spurgt:

“Hvilken praksis er i synet af Allah den mest elskelige?” …

Svaret på dette spørgsmål lyder:

”At din tunge fortsætter med at lave Zikr til Allah indtil du dør!”[note8] 

Tirmizhi (Tirmidhi) og Ibn Majah berettede om bemyndigelse fra Abi Darda at Profeten (saw) har sagt:

“Skal jeg fortælle om den praksis, der er mest Khayr i (godhed i), den mest rene i synet af Allah, den praksis der vil ophøje jer mest i graderne og for jer er mere værd end at bruge guld og sølv for Allahs tilfredshed, mere Khayr end at kæmpe på slagmarken og fælde en fjende samt selv falde for Allah foran sin fjende, skal jeg fortælle om denne praksis?” …

De sagde:

”Ja, Allahs budbringer” …

Profeten (saw) svarede:

”Denne praksis er at lave Zikr for Allah.”[note9] 

Ifølge `Abd Allah ibn `Umar plejede Profeten (saw) at sige:

”Alt har sin glans og hjertets glans er at lave Zikr til Allah.”

“Der er intet andet som kan redde en mere fra Allahs vrede end at lave Zikr til Allah.” [note10] 

Abu Sa’id fortæller, Profeten (saw) blev spurgt:

“Hvilke tjenere er blandt dem, som i Allahs øjne er yderst dydige på dagen for opstandelsen?”…

Dette spørgsmål blev besvaret således:

”De som laver allermest Zikr til Allah”

Der blev spurgt om:

“O Allahs budbringer hvad så med den Ghazi (en religiøs krigsveteran) som falder for Allah i en hellig krig (Jihad)?” …

Ifølge Ahmad, Tirmizhi (Tirmidhi) og Bayhaqi, svarede han:

“Sandelig er den som laver Zikr til Allah mere dydig og vil blive mere ophøjet i graderne, end en som bekriger de vantro og afgudsdyrkerne med sit sværd, så meget at sværdet går i stykker og indtil han bader i deres blod.”[note11] 

Tirmizhi (Tirmidhi) fortæller at Profeten (saw) har sagt:

“Allahs tjenere vil ikke blive beskyttet mod Satan medmindre de laver Zikr!”[note12] 

I et helligt (Qudsi) Hadis har profeten (saws) berettet, at Allah siger:

”Hvis han husker Mig i sit hjerte, husker Jeg ham i Mit hjerte; hvis han nævner Mig i en forsamling, nævner Jeg ham i en forsamling, der er bedre end den, han sidder i. Hvis han kommer nær Mig med en hånds afstand, vil Jeg komme nær Min tjener med en arms længde, og hvis han kommer nær Mig med en arms længde, vil Jeg komme nær ham med en krams længde, og hvis han kommer Mig i møde gående, vil Jeg komme ham i møde løbende.” (Bukhari og Muslim)[note13] 

Ifølge Bukhari, fortalte Abu Musa al-Ashcari, at Profeten (saw) har fortalt dette:

“Forskellen på den som laver Zikr og den som ikke gør, er at den ene lever mens den anden er død.” [note14] 

Profeten (saw) blev spurgt om:

”De som går forrest (Vejviserne) er lige gået forbi… Hvem er disse vejvisere, Allahs Budbringer (saw)?”

Profeten (saw) svarede:

“…Disse Vejvisere er sandelig de, som laver meget Zikr til Allah. Zikr vil lette deres vægt og de vil på opstandelsen komme frem som de lette.” (Muslim, Tirmizhi (Tirmidhi))[note15] 

“Satan har sin mund på menneskets hjerte. Når man laver Zikr til Allah vil Satan trække sig tilbage fra denne person. Så snart man glemmer Allah og begynder at følge sin Nafs (ego) og menneskeligt begær (fx pga. travlhed i dagligdagen), der vil Satan sluge ens hjerte!”[note16] 

Dette er en Hadis (Hadith) (fortælling om de fejlfries handlinger eller udtalelser) metafor dvs. en billedlig fortælling…  Når man laver Zikr til Allah, vil Jinnerne (Allahs åndelige skabninger skabt af ild, som vi ikke kan se, men de kan se os) forlade denne person og dermed kan de heller ikke forvrænge denne persons tanker med illusioner; men så snart en glemmer Zikr vil Jinnerne lege med dennes hjerne efter behag og på den måde vil de langsomt overtage ens hjerne, og senere ens krop.

Profeten (saw) sagde:

“De som kommer i Paradis vil ikke fortryde andet end blot de gange de ikke har lavet Zikr!”

“Intet velgørenhed er mere dydigt end at lave Zikr til Allah.”

“Den som ikke laver meget Zikr til Allah vil komme væk fra troen.”[note17] 

Der er mange flere af disse store advarsler til os fra Profeten Muhammad Rasulullah (saw) hvad angår Zikr.

Det bør være kendt med sikkerhed, at religion hviler på videnskabelige kendsgerninger, som i fortiden blev beskrevet med symbolske fortællinger.

Alle de eksisterende bestemmelser i religionen Islam – i Koranen og i Hadisserne (Haditherne) – er leveret med et formål: at det både i livet og i efterlivet er en yderst nødvendighed for menneskeheden! Derudover opfordres mennesket til at efterkomme disse bestemmelser, idet disse bestemmelser i fremtiden vil medvirke til menneskets beskyttelse af skadelige ting og begivenheder.

Som det er bekendt er menneskelivet reguleret af hjernen… Hvilket betyder, at hos mennesker forekommer hver ting gennem hjernen. Selveste sjælen, som er vores krop i det hinsides liv bliver også indlært af hjernen. Sjælen bliver endnu stærkere/rigere jo mere viden og Khayr(godt) den får indlæst i dette liv. Det eneste der har betydning i efterlivet, er hvor meget stærkere/rigere sjælen er blevet, og som vi alle ved efterlader vi alt andet i denne verden når døden træffer os.

De betydninger Allahs navne indebærer, aktiverer viden i hjernen som navnet påpeger. Menneskelig bevidsthed opnår sin fulde forståelse for Allah når hjernekapaciteten opnår den Ilm (viden), der er tilstrækkelig til at blive omdannet til Ikan (troens klimaks). På den måde kommer man tættere på at forstå og løse livets store gåder. Forskellen på Ilm og Ikan er at det første er ”at vide” mens det andet er ”at vide nøjagtig” (man kan kalde det for en ydre og en indre viden). For at gå fra Ilm til Ikan skal man først lære ved at opleve, lære ved at leve med døden, lære ved at leve et liv som en Wasilah (dvs. funktion som et medium/mægler) og udføre Tawassul (dvs. anmodning om noget og forbøn for andre).

Med andre ord kan man komme tættere på Allah på følgende måde:

1)   Finde Islam (den eneste befrielse i livet)

2)   Følge Iman (følge de retningslinjer islam giver os)

3)   Udføre Ihsan (udføre det gode – hjælpe, være god, donere mv. – uden at forvente gengæld)

4)   Udforme Ikan (danne den ægte ”Yakîn” – tildeling af guddommelig information, konkret mening)

Sidstnævnte opnås ved hjælp af Zikr til Allah!

For at forstå dette, er det derfor nødvendigt at forstå hjernens styresystem allerførst, hvorefter det er vigtigt at forstå hvilken transaktion der sker i hjernen når der laves Zikr. På den her måde kan vi ”vide det helt nøjagtigt” hvorfor Zikr er vigtig for mennesket, hvorfor det er det vigtigste gøremål i livet og hvorfor alle opfordres til dette.

Hjernen består af milliarder af hjerneceller, som hovedsagelig producerer bio elektrisk energi, der senere bliver omdannet til bølgeenergi, hvilket gør så, at meningen med tingene kommer til en helt af sig selv. Denne proces i hjernen gør to ting; for det første beriger den sjælen med viden, for det andet udsender hjernen denne opnåede viden ud af kroppen (så andre kan påvirkes af dette).

Ved fødslen får vores hjerne alment viden tildelt og virker med en hjernekapacitet på 5-10 procent, hvorefter den vil opleve et klassisk liv ligesom de fleste, som vi kender.

Det er dog muligt at øge denne kapacitet i hjernen!

Normalt fungerer hjernen med en meget lille del mens den inaktive del afventer at blive aktiveret, måden at aktivere den resterende del på er at lave Zikr.

Ved at lave Zikr vil cellerne i udvalgte dele af hjernen producere bio-elektrisk energi, og ved gentagelse af Zikr vil energien flyde over og ramme de dele af hjernen som er inaktiv, som så vil blive aktiveret og tilføjet til den allerede eksisterende kapacitet.

Afhængigt af hvilket kodeks den pågældende Zikr indeholder, vil det ny-aktiverede område af celler få tildelt den bestemte viden (som senere vil blive videreudviklet).

Det følgende vil senere blive uddybet: For eksempel – den som bliver mærket med Allahs navn ”Murid” (discipel/elev) og som gentagende gange laver Zikr – den persons tomme hjerneceller blive indkodet med den frekvens, som efterfølgende vil efterlade en viden om ”viljestyrke”, hvilket betyder at den person nu vil være i stand til at udføre opgaver denne ikke kunne udføre førhen.

Der er dog et problem som er absolut nødvendigt at belyse, hvilket er:

Alle og enhver har originalitet og en unik hjernestruktur og denne form for Zikr hvor ”Asmā” (Allahs navne – de forskellige kodekser) bliver brugt er det yderst nødvendigt og en forpligtigelse at indhente mere viden!

Man kan ikke lave Zikr med de navne man nu kommer i tanke om, for man kan nemt komme til at bruge navne som Jinner hvisker i ens øre, hvilket kan medføre at man ubevidst overgiver sig til Jinner eller at det resulterer i fatale konsekvenser.

Faktisk har nogen Waliullaher (Allahs venner) sagt ”den som ingen rådgiver har, vil have Satan som rådgiver.”

Ja, det er derfor muligt at programmere dele af sin hjerne ved hjælp af forskellige Zikr, som man direkte kan rette imod en bestemt viden man ønsker at opnå, dvs. dele af hjernen som endnu ikke er aktiv kan aktiveres og programmeres med den viden man ønsker at opnå, på den måde kan man få en bedre fungerende hjerne! – MEN dette kan ikke og skal ikke gøres på egen hånd, opsøg derfor en ekspert eller en, som kender til det. J

”Allahumma sallee ‘ala Muhammadin wa ‘ala ‘alee Muhammadin, kamaa sallayta ‘alaa Ibrahima wa ‘alaa aalee Ibrahima, Innaka hameedum-majeed. Allahumma barik ‘ala Muhammadin wa ‘alaa ‘alee Muhammadin kamaa barakta ‘alaa Ibrahima wa ‘alaa aalee Ibrahima innaka hameedum-majeed.”

(Oh Allah. Send lovprisninger på Muhammad og på Muhammads familie, som Du sendte lovprisninger på Ibrahim og på Ibrahims familie; Du er i sandhed Den Prisværdige, Den Forherligede. Oh Allah. Send Velsignelser på Muhammad og på Muhammads familie, som Du sendte velsignelser på Ibrahim og på Ibrahims familie; Du er i sandhed Den Prisværdige, Den Forherligede.)

Denne artikel er skrevet med kun et formål og det er at sprede Allahs ord og orden.

Alle hadis er fra Bukhari, Muslim, Tirmizhi (Tirmidhi) m.fl., men desværre er de nøjagtige henvisninger p.t. ikke tilgængelige og vil blive føjet til senere (hvis nogen ønsker og hjælpe, skriv da venligst en mail til kontakt@tasawwuf.dk).

Skrevet af M Khan

image_pdfVis som PDFimage_printUdskriv

Skriv et svar