Sjælens styrke: drømme, sygdomme og balance (del 1 af 3)

Sjælens styrke: drømme, sygdomme og balance

”Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahim” (I Allahs navn, den Barmhjertige, den Nådefulde)

(del 1 af 3)

– Drømme vejleder os –

Sjælen der danner vores bevidsthed og adskiller mennesker fra ikke-mennesker, bevidst eller ubevidst, i søvne eller vågen findes virkeligt. Dette er dog ikke enkelt at forklare med ord alene. For at kunne forstå helheden og meningen, kræver det en kombination af en logisk – videnskabelig forklaring, og en spirituel – religiøs forklaring. Ved at koble disse to modsætninger sammen og tilføje lidt af vores egen personlige oplevelse, vil en bedre forståelse kunne opnås.

Sjælen kan ikke forstås af en materialistisk hjerne, der vil miste evnen til at tænke på det overnaturlige. Ingen kan identificere dens overnaturlige definition, men alle føler dens eksistens. Hver af os har sine egne drømme. Vores materialistiske evner kan ikke forklare, hvordan vi kan se sådanne drømme i løbet af vores søvn. Den eneste sandsynlige forklaring er, at der i det følgende vers af den Hellige Koran står:

”Det er Allah, der tager sjæle (af mænd) ved død; og dem, der ikke dør (tager Han) i løbet af deres søvn: dem, som Han har befalet død over, holder Han tilbage (fra at vende tilbage til livet), og resten sender Han tilbage (til deres kroppe) for en udtagen periode, sandelig i denne er tegn for dem, der eftertænker.” (Koranen 39:42)

Ifølge dette vers kan vi forstå at sjælen er en hellig del af vores organer, som alle tilhører Gud. Dette Koran vers definerer døden som en fuldstændig tilbagevenden af vores sjæle til deres sande ejer; Gud. Under vores søvn; forlader sjælen også vores krop, men for en begrænset tid bestemt af hvor meget vi sover. Dette betyder, at drømmen er en fri rejse, hvor sjælen er langt væk fra vores materialistiske organer i ukendte verdener, der hverken er begrænset af tid eller sted. En sådan erklæring giver adgang til logiske og åbenbare definitioner af sjæle, død og drømme. Ingen kan finde nogen årsag til denne angivne logiske forklaring om begrebet: sjælen forlader vores krop ved død og under søvn. På trods af sjælen er ude af kroppen mens vi sover, så er vores kroppe stadig i live under søvnen. Dette må betyde, at vi har et livsmateriale der holder os i live, som vi kalder ”ånden”.

Mens vores sjæl har forladt vores krop i søvnen, dvs. at vores livsform skifter fra et bevidsthedsniveau (den materialistiske livsforståelse – at leve med kroppen) til et andet niveau (den spirituelle livsforståelse – at leve med sjælen). Samtidig nævnes der i dette vers: At der findes tegn for dem, der eftertænker drømmen og sjælens rejse. Dette må betyde at der findes guddommelig viden i drømme, som vores rejsende sjæl kan opleve og transportere fra det ene bevidsthedsniveau til det andet, dvs. fra den spirituelle verden til den materialistiske verden. Dette kræver dog en tilegnet viden og tilladelse fra Gud.

– Menneskets skabelse er unik –

Det anførte skelner mellem tre elementer i det menneskelige væsen (nafs/egoet):

1)      Sjælen er kilden til en moralsk, bevidst, tænkende, villig og følelsesmæssig karakter af et menneske. Den er evig og begrænset i vores krop i vores bevidste liv, og vender tilbage til Gud, der dygtiggjorde den i vores menneskelige organer til at udføre specificerede funktioner, og Gud vil lønne vores sjæl efter vores handlinger. Sjælen er den rige selvbevidsthed og er sammensat af sind, følelser og vilje. Under vores søvn; er sjælen fri til at spørge sin særlige overnaturlige verden langt fra vores levende kroppe, og indhente viden til den materialistiske verden. Dette er stadig en mystik indenfor videnskaben.

Gud fortæller os:

”Og bered jer i ærefrygt på den dag, da I skal vende tilbage til Gud. Da vil hver eneste få løn efter fortjeneste, og ingen vil lide uret.” (Koranen 2:281)

2)      Det materialistiske organ af mennesket består af 5 sanser, som hjælper os med at forstå vores omverden. Den består af 15 større grundstoffer. 72 procent af kroppen består af ilt. Disse nødvendige elementer findes i jorden i forskellige sammenhæng. Ved dødsfald, nedbrydes ens krop i disse grundlæggende elementer og vender tilbage til jorden.

Gud fortæller os:

”Af jord har Vi skabt og formet dig. Til jorden giver Vi dig tilbage – og fra jorden vil Vi atter rejse dig op” (Koranen 20:55)

3)      Ånden er et transcendental livsmateriale af det menneskelige væsen og er Guds gave til alle levende væsener. Det er et bevis for eksistensen af sin Opretter. Enhver menneskelig krop er dannet af omkring 100 milliarder-celler. Sådanne celler er ikke andet end kemiske forbindelser der dannes fra jordens elementer. Ånden giver disse celler evnen til at udføre de forskellige livsfunktioner såsom vejrtrækning, fordøje, udskille, mv. Ingen kan give liv til sådanne ”døde” kemikalier. Det er en hemmelighed, som kan være svært at forstå for vores materialistiske organer eller hjerne.

Ingen kan finde en specifik definition af ånden eller sjælen. Ifølge Koranen, befinder vi os i en begrænset kreds af videnskab, der ikke kan anerkende sådanne overnaturlige, men reelle enheder. Dette er nævnt i det følgende vers i Koranen:

”De spørger dig om Sjælen (af inspiration). Sig: ”Sjælen (kommer) ved befaling af min Herre: af kendskab er det kun en lille del, der er tildelt jer, (O mænd!)”.” (Koranen 17:85)

Ifølge Koranen var det sådan Gud pustede sjæl i Adam:

”Da jeg formede ham (i det rette forhold), og pustede i ham Min sjæl, hyld ham da med respekt.” (Koranen 38:72)

Tilsvarende, i henhold til følgende vers i Koranen, puster Gud en ånd  i alle Adams efterkommere under deres dannelse i livmoderen af deres mødre:

”Og skabte hans afkom fra en essens af arten af ​​en foragtet væske: Men Han formede ham med det rette forhold, og åndede i ham noget af Hans ånd. Og Han gav dig (evner) hørelse og syn og følelse (og forståelse): lidt taknemmelighed bør I vise!” (Koranen 32:8-9)

I livmoderen er der blot levende væv før det får tildelt Guds gave, sjælen, ved overgang fra dyrets væv til menneskefoster. Denne overgang er nævnt i følgende vers fra et kapitel, eller Surah af Koranen kaldet “De Troende”.

”Mennesket har Vi skabt fra en essens (af ler); Så har Vi placeret ham som (en dråbe) sædcelle i et hvilested, fast monteret; Så har Vi ført sperm ind i en klump af størknet blod; så i denne klump har Vi lavet (et foster) klumper; og så har Vi af det formet faste knogler og klædte knoglerne med kød; derefter har Vi ud af det udviklet et andet væsen. Så velsignet være Allah, den bedste til at skabe! Efter det, på sigt vil I dø. Igen, på Domme Dagen vil I blive rejst op.” (Koranen 23:12-16)

Ifølge dette vers kan vi konkludere, at det materialistiske liv, eller ånden, er noget andet end sjælen, og det starter med levende væv i livmoderen. Begge disse ord, ånd og sjæl, har et unikt udtryk på arabisk: ”Rouh”. Både ånden og sjælen, er ubestridelige overnaturlige gaver fra Gud. Gud er Opretter af dette liv og dermed Skaberen til alle “levende” væsener. En af Hans hellige Egenskaber er, at Han leverer liv til den Han ønsker og tager det fra den Han ønsker. Alle levende væsener har sådant en overnaturlig Guds gave, som kaldes for “ånden”. Han skelner den menneskelige race fra andre levende ved at puste noget unik i dem, som kaldes for “sjælen”.

– Sjælen er ikke-materiel og kan frigives –

Meget litteratur er forvirrede med ordene ånd og sjæl. Forskellen kan beskrives meget kort:

Ånden = Super naturligt materiale af livet, der forvandler jordens mudder-elementer til vejrtrækkende, handlende, spisende, bevægende, sansende, fordøjende, udskillende levende væsener. (Tildelt til alle levende væsener).

Sjælen = Super naturlig gave til den menneskelige race, der fastsætter menneskets sind, vilje, bevidsthed, holdninger, følelser osv. Sjælen gør os i stand til at tænke, lære, kærlighed, beslutte, vælge, tro, adlyde, osv. Gennem en udvikling af hjernen opnår vi et sind, som gør det muligt at tænke og handle for os selv i stedet for at reagere på impulser/påvirkninger kun gennem instinkter. (Tildelt kun til mennesket).

Der er endnu ingen der kan gå dybere med at definere sådanne guddommelige hemmeligheder. Vores begrænsede materialistiske videnskaber kan blot indse eksistensen af ​​sådanne overnaturlige identiteter. Drømme repræsenterer ubestridelige beviser for dets eksistens. Koranen er foreløbig den eneste fornuftige forklaring på, hvordan vi ”ser” vores drøm når vi sover. Dette er et rationelt bevis for eksistensen af Gud, som begavede os med sjæl og liv. Alle vores videnskaber er også afhængige af logiske antagelser, der tilbyder logisk forklaring på sete fænomener; Bohrs model af atomet; tyngdekraften mellem masser, som Jorden og månen; Maxwell’s forestilling af den stråling, som elektromagnetiske bølger danner af ortogonale elektriske og magnetiske bølger; Schrödingers ligning for fastlæggelse af partikler og energi, som bølger; osv.

Videnskaben har endnu ikke defineret disse fænomener, men en ting videnskaben er klar over er, at disse fænomener findes og en grundigere forskning er nødvendig. En videnskabelig definition af dette mystiske fænomen vil hjælpe mennesket med at få en bedre livsforståelse og endda give os muligheden for at dyrke disse specielle evner, som vi allerede er tildelt.

Vi ved at ånden er hellig og dens funktion er at opretholde vores liv, så vores mekanisme (krop) kan fungere, dvs. den er bundet til vores krop. Åndens funktion stopper først når døden indtræffer os, og ellers er den konstant kørende. Vi ved også at sjælen er ”fanget” i vores krop og dermed begrænset til funktioner som gengiver vores personlige karakter. Ved at frigive sjælen fra kroppen (enten via en drøm eller mens man er vågen), kan sjælens sande funktioner udbryde. Det er derfor, først og fremmest, vigtigt at vi begynder at give slip på det materialistiske liv og begynder at leve et mere spirituelt liv.

Gud fortæller os:

O du jinn og mennesker, hvis du kan gennemtrænge de ydre grænser for himlene og jorden, gå videre og trænge igennem. Du kan ikke trænge ind uden tilladelse. Så hvilken af ​​de fordele fra din Herre vil du benægte?” (Koranen 55:33-34)

Med dette kan vi forstå, at hvis Gud tillader os det, så er det muligt for os at frigive vores sjæl og rejse ud af vores krop. Med sådan en rejse vil vores sjæl ikke være bundet af fysiske rammer eller tid, hvorfor det er muligt at rejse til steder på jorden, men også ud i rummet og opleve universet.

Gud fortæller om et bestemt sted, som vi kan finde i centrum af universet og i Mekka:

Det første hus udpeget for mennesker var på Bakka. Det er et sted fuld af velsignelser og vejledning for alle væsener.” (Koranen 3:96)

Dette fortæller os at der findes et sted, hvorfra det er muligt for vores sjæl at indhente guddommelig viden fra og dele det med vores hjerne. På den måde har Gud, hvis Han ønsker det, givet os muligheden for at løse dagligdagens udfordringer og få et bedre liv på jorden og i det hinsides liv efter døden.

Fortsættes…(del 1 af 3), skrevet af M. Khan

image_pdfVis som PDFimage_printUdskriv

Skriv et svar