1

Intro til Tasawwuf

Jeg stod tidligt op, gik en tur – i naturen. Så solen stå op over horisonten. SubhanAllah, Allah være priset, der viste mig dette smukke syn.

Lysstrålerne virkede som energi for mine øjne, sind og krop. Jeg blev friskere og friskere og glemte alt om den varme seng og tomme mave. Himlens blålige farve med det noget rødlige skær og den aftagende gule farve langsomt glidende over til den smukke himmelblå farve – mindede mig om mennesket generelt – i forskellige slags situationer, humører, tendenser, livsfaser – noget varmt, noget midt imellem og noget afkølende. Duften af naturen gav mig styrke, en positiv livsenergi, lyden af fuglene, træerne mens buskene fik mit indre i ro, gav mig mere balance og fik mig til at glemme alt fra aftenen/nattenen og dagene før, al fortid var som et Fata-morgana, der ikke længere eksisterede i mine erindringer.

Ligesom naturen er essentiel for menneskets velbefindende, og de grønne farver balancerer synet, er der andre ting, der er med til at forme et menneske og holde ens indre i balance således, at man undgår kropslige sygdomme som stress, depression, hypertension, uoplagthed, energiløshed, fortabthed, søvnproblemer, indre uro m.m. Disse sygdomme er resultatet af vores moderne levevis fyldt med meget arbejde(stress), udvikling og ikke mindst forkert ernæring og mangel på økologisk kost samt andre faktorer, herunder manglende motion m.m.

Det gælder om at være positiv, være et positivt menneske, ikke kun for sig selv, men også for omgivelserne. Smitte denne positivitet af på sin omgangskreds og således starte en kædereaktion. Ligesom mange mennesker smitter med deres dårlige vaner og tilstande såsom – alkohol, fester, umoralsk adfærd(bl.a. hor), utroskab, rygning af narkotika m.v., stædighed, vrede, depression, egoisme, sladder/bagtaleri – smitter man også, hvis man forholder sig positiv.

At rengøre ikke kun det hjem man bor i men også det hjem, sjælen/legemet bor i, nemlig ens indre, er essensen af denne hjemmeside, den islamiske viden “Tasawwuf”, en viden fra Quran og Sunnah, hvis mål er at rense sit indre.

Islam handler ikke om krig, som mange muslimer desværre har fået verden til at tro. Når man læser Quran og Sunnah, finder man ud af, at Islams budskab er Kærlighed og Fred til hele menneskeheden – en fred som ikke kun er begrænset til sig selv, ens indre, men også fred til sine omgivelser, naboer, medmennesker, dyr, natur etc. At dele fred og kærlighed er essensen af Islam, men dette kan først gøres, når man har renset sig selv. 

Tasawwuf kommer fra de tætteste af Profetens(saw) venner, som boede lige udenfor Profetens(saw) hus i Medinah, dvs. i selveste Medinah-Moskeen. De boede der flere uger i træk, nogle gange op til 40 dage og fik undervisning dagligt af Profeten(saw). De blev kaldt “Ashaba-e-Sufa”, dem der var klædt i sufa(hør). Dette sted, et dækket halvtag, ved indgangen til Profetens(saw) hus, blev således Islams første universitet, hvor folk kom for at få undervisning i løbet af dagen. De specielle, dvs. “Ashaba-e-Sufa” fik ikke kun del i denne undervisning, men i meget andet speciel undervisning, og disse var meget opmærksomme på alt, hvad Profeten(saw) gjorde, altså Sunnah(sædvane) og efterlignede alt. Blandt disse var bl.a. Hazrat Abu Bakr(ra), Hazrat Ali(kaw) og Salman Al-Farsi(ra) m.fl.,  som også var de første såkaldte Sufier i Islam.

Den viden, der blev lært og leveret videre af Profeten(saw) til disse sufier, er Ilm-e-Tasawwuf, der handler om dybdegående Islam, at rense ens indre og dele fred og kærlighed til hele verden og ikke kun muslimerne.

Lad os derfor, brødre og søstre, muslimer og ikke-muslimer, troende og ikke-troende, unge som ældre – fordybe os i denne suveræne videnskab i Islam – Tasawwuf. God fornøjelse. Må Allah hjælpe og dele viden til alle – dele ro – dele balance – tage alt ondt – alt dårligt væk – Amin!

 

“Kom til Sandheden” 

“Kom til Frelse”

“Kom til Islam”