1

Zikr og Dua

Profeten(saw) sagde: “Den der siger: ‘Lailaha ill-Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku walahul hamdu wahuwa ala kulli shaiin qadir’100 gange, vil få samme belønning som for at løslade 10 slaver, og 100 gode gerninger vil blive skrevet i hans regnskab, 100 dårlige gerninger vil blive slettet fra hans regnskab, og dette vil være et skjold for ham fra shaitan fra den dag til natten, og ingen vil være i stand til at gøre en bedre gerning foruden den, som gør mere end ham'”. – (Bukhari Volume 8, Bog 75, Hadis nr. 412, berettet af Abu Hurayrah(ra)).

“Den der siger: ‘Subhan Allah wa bihamdihi’ 100 gange om dagen vil få tilgivet alle synder selvom de er så mangfoldige som havvandets skum’. – (Bukhari Volume 8, Bog 75, Hadis nr. 414, berettet af Abu Hurayrah(ra)).

“Der er to måder at udtrykke sig på, som er meget nemme for tungen, men disse er meget værdifulde for balancen og meget elsket af Den Nådefulde(Allah), og disse to er: ‘Subhan Allah Al-Azim’ og ‘Subhan Allah wa bihamdihi'”. – (Bukhari Volume 8, Bog 75, Hadis nr. 415, berettet af Abu Hurayrah(ra)).

Ovenstående 3 hadis er meget gode, idet de fortæller om zikr, der ikke kun beskytter men også renser dårlige gerninger og giver gode gerninger. Da de bedste zikr er dem, som Profeten(saw) har fortalt, tilrådes alle fra i dag af, at udføre følgende zikr:

‘Lailaha ill-Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku walahul hamdu wahuwa ala kulli shaiin qadir’ = Der er ingen gud men Allah, som er Alene og uden partnere, Han er Ejer af alt land og for Ham er Al Prisning og Han er Herre over alt godt og dårligt.

‘Subhan Allah wa bihamdihi’ = Allah er Den Reneste og Al Prisning er til Ham.

‘Subhan Allah Al-Azim’ = Allah er Den Reneste og Mest Ophøjede.

‘Rabbana la tuzigh quloobana ba’da idh hadaytana wa hab lana milladunka rahmah innaka antal Wahhab’ = (Quran 3:8) – Vor Herre, (siger de), lad ikke vores hjerter vende nu efter Du har givet os vejledning, men giv os Din medlidenhed fra Din tilgivelse; for Du er den Givende af Gavmilde uden grænser.

Alle tilrådes derfor til at lave ovennævnte zikr morgen og aften 100 gange hver for at få det optimale ud af det minimum i 40 dage for at få den bedste effekt inshaAllah.

Der er en ordre i såvel Quran og hadis om altid at huske Allah og dermed lave zikr:

“Oh dig som har opnået troen! Lovpris Gud ubegrænset(dag og nat)” – (33:41).

Det skal dog huskes, at det er en betingelse for at lave zikr, at de obligatoriske zikr(salah og Quran-recitation) er overholdte), ellers vil det være det samme som at spise måltid uden at spise hovedretten men nøjes med tilbehøret!